TKV khẳng định ‘không sai phạm gần 15.000 tỷ đồng’Theo bà Đặng Thị Tuyết – Trưởng ban Thanh tra – Pháp chế Tập đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV), số tiền gần 15.000 tỷ đồng Thanh tra Chính phủ nêu trong kết luận là “cần kiến nghị xử lý”, chưa kết luận “sai phép”.

“TKV không sai phép số tiền lớn lên đến gần 15.000 tỷ đồng”, bà Tuyết khẳng định, đồng thời cho biết, trong số này có nhiều khoản Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã giao cho các Bộ, ngành nghề và TKV chủ trì xử lý.

TKV cho rằng số tiền gần 15.000 tỷ đồng là kiến nghị xử lý chứ không phải sai phạm của tập đoàn này.

TKV cho rằng số tiền gần 15.000 tỷ đồng là ‘kiến nghị xử lý’ chứ không phải ‘sai phép’ của tập đoàn này.

Cụ thể là chuyển Bộ Công Thương chủ trì xử lý trên 8.320,8 tỷ đồng; Bộ Tài chính chủ trì xử lý hơn 1.623 tỷ và TKV xử lý gần 4.565 tỷ đồng.

Trong số tiền gần 15.000 tỷ đồng Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý, Trưởng ban Thanh tra – Pháp chế TKV thừa nhận, những khoản có quan niệm đúng như lỗ hơn 3.300 tỷ đồng không cân bằng tỷ giá của Tổng đơn vị Điện lực TKV, do chưa được tính trong giá thành điện theo Thông tư 41/2010 của Bộ Công Thương nên vẫn “treo”, dẫn tới nảy sinh lỗ tại đơn vị này.

Tuy nhiên, theo bà, 1 số khoản bắt buộc xử lý tại kết luận của thanh tra lại đang có cách tính, vận dụng và quan niệm khác nhau giữa hai đơn vị. Bà Tuyết đơn cử, việc tính toán khối lượng đất đá chuyển vận trong khai thác lộ thiên gần 4.600 tỷ đồng được tập đoàn này thực hành theo quy định chuyên ngành nghề khai thác mỏ lộ thiên. Trong khi đó, Thanh tra Chính phủ lại tính theo mục tiêu quy định ngành nghề mỏ và vun đắp, dẫn tới không hợp nhất về bí quyết tính.

“Bộ Công Thương đã có hai công văn gửi Thanh tra Chính phủ hợp nhất cách xác định của TKV là có cơ sở vật chất”, Trưởng ban Pháp chế TKV đề cập. Bà cho biết thêm, số tiền này TKV đã xử lý 1 phần và có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ bắt buộc chấp nhận 1 số nội dung theo số liệu của TKV.

Ngoài ra, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ thu hồi về ngân sách hơn 1.872 tỷ đồng, trong đó có trên 1.635 tỷ thuế tài nguyên than, bà Tuyết cho rằng, không có cơ sở vật chất do xác định không đúng đối tượng nộp và giá tính thuế. “TKV đã kê khai và nộp thuế tài nguyên theo đúng Luật thuế tài nguyên”, vị này đề cập.

Về khoản tiền này, Bộ Tài chính đã có 3 công văn gửi Thanh tra Chính phủ nêu rõ cách xác định thuế tài nguyên của TKV là thích hợp quy định. Hội khuyên bảo Thuế Việt Nam cũng khẳng định TKV thực hành kê khai, nộp thuế tài nguyên thích hợp quy định. Số tiền còn lại hơn 273 tỷ đồng gồm thuế chưa đến hạn nộp, 1 số khoản khác, hiện TKV tiếp diễn báo cáo giải trình và sẽ thực hành khi có quy chế tróc nã thu theo quy trình xử lý kết luận thanh tra.

Đại diện TKV cũng khẳng định “nghiêm túc nhận sứ mạng và chịu mọi hình thức xử lý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ theo quy định của luật pháp” với những kiến nghị có cơ sở vật chất pháp lý và thích hợp với thực tiễn nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Những nội dung chưa đồng thuận, tập đoàn này đã báo cáo Thủ tướng coi xét, chỉ đạo các Bộ, ngành nghề liên đới có quan niệm. “Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo các bộ ngành nghề liên đới coi xét, có quan niệm về kết luận thanh tra số 2810 của Thanh tra Chính phủ. Các bộ đang xử lý theo thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng quy chế”, đại diện TKV đề cập.

Trước đó, theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại TKV và 1 số đơn vị người tham gia, có nhiều còn đó, vi phạm của tập đoàn này trong hoạt động đầu tư vốn đầu tư, mua sắm của cải, chủa quản tài nguyên, hoạt động buôn bán. Cơ quan này kiến nghị xử lý về kinh tế gần 15.000 tỷ đồng và 6,7 triệu m2 nhà đất. Ngoài sứ mạng lãnh đạo đơn vị, Thanh tra Chính phủ cũng bắt buộc Bộ Công an cần coi xét chỉ đạo và thực hành xử lý sứ mạng đối với Bộ Công Thương, UBND các tỉnh Thanh Hóa, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Tĩnh.

Nguyễn Hoài