Tín dụng tăng hơn 12%Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, 9 tháng đầu năm 2017, nguồn hỗ trợ toàn nền kinh tế đã tăng 12,16% so với cuối năm 2016. Đây là mức tăng trưởng hơi cao so với 1 số năm vừa mới đây.

Riêng nguồn hỗ trợ nông nghiệp nông thôn tăng khoảng 17,6%, với lĩnh vực công nghiệp tăng 17,75%, vun đắp tăng 19%, nguồn hỗ trợ lĩnh vực thương nghiệp và nhà sản xuất tăng 18,1% so với cuối năm 2016.

tin-dung-tang-hon-12

Tín dụng tăng cao trong 9 tháng đã đóng góp vào tăng trưởng GDP.

Dư nợ cho vay đối với công ty nhỏ và vừa đến cuối tháng 8 chiếm 21% dư nợ nền kinh tế, tăng 7,5% so với cuối năm ngoái. Cơ quan điều hành cho rằng tăng trưởng nguồn hỗ trợ đã hỗ trợ hăng hái giúp GDP 9 tháng đầu năm tăng 6,41%, cao hơn nhiều so mức 5,99% của 9 tháng đầu năm 2016.

Đối với chương trình kết nối nhà băng – công ty, đến cuối năm 2016, tổng số tiền các nhà băng xin hứa cho vay mới đạt khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, với lãi suất cho vay rộng rãi ở mức 6-8% 1 năm (khoản vay ngắn hạn), và 8-10% mỗi năm đối với các khoản vay trung, dài hạn.

Riêng trong 9 tháng đầu năm nay, đã có trên 300 buổi họp mặt, hội thoại giữa nhà băng và công ty được doanh nghiệp. Qua đó, các nhà băng xin hứa cho vay mới gần 570.000 tỷ đồng, và đã giải ngân hơn 550.000 tỷ đồng cho anh chị công ty. Số tiền được gia hạn, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ là gần 30.000 tỷ đồng.

Ngoài ra các nhà băng còn vận dụng các hình thức hỗ trợ hơic như giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay cũ cho các công ty với tổng dư nợ được hỗ trợ gần 20.000 tỷ đồng.

Thanh Lê