Tín dụng ngân hàng đổ mạnh vào sản xuất kinh doanh

Thông tin tại Hội thảo “Nâng cao hiệu quả Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp 2017” vừa qua, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, 9 tháng đầu năm 2017, nguồn vốn vay toàn bộ máy đã tăng 12,16% so với cuối năm 2016, là mức tăng trưởng tương đối cao so với 1 số năm mới đây.

Trong đó, nguồn vốn vay nông nghiệp nông thôn tăng khoảng 17,6%, nguồn vốn vay đối với lĩnh vực công nghiệp tăng 17,75%, vun đắp tăng 19%, nguồn vốn vay lĩnh vực thương nghiệp và nhà cung cấp tăng 18,1% so với cuối năm 2016.

Dư nợ cho vay đối với đơn vị nhỏ và vừa đến cuối tháng 8 chiếm 21% dư nợ nền kinh tế, tăng 7,5% so với 31/12/2016. Tăng trưởng nguồn vốn vay đã hỗ trợ hăng hái giúp GDP 9 tháng đầu năm tăng 6,41%, cao hơn nhiều so mức tăng 5,99% của 9 tháng đầu năm 2016.

Trước đó, Báo cáo diễn biến kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2017 mới thông báo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, đến 20/9, tăng trưởng nguồn vốn vay của nền kinh tế đạt 11,02% (cùng kỳ năm trước tăng 10,46%).

Theo Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2016 đã có gần 700 Hội nghị hội thoại giữa nhà băng và các cấp chính quyền với đơn vị được đơn vị trên cả nước. Gần 75.000 đơn vị được tháo dỡ gỡ cạnh tranh với nhiều hình thức. Tổng số tiền các nhà băng đảm bảo cho vay mới đạt khoảng 1,2 triệu tỷ đồng với lãi suất cho vay mới đa dạng ở mức 6-9% 1 năm đối với các khoản vay ngắn hạn, 8-10% 1 năm đối với các khoản vay trung, dài hạn. Các nhà băng thực hành gia hạn nợ, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ, nâng hạn mức nguồn vốn vay, điều chỉnh giảm lãi suất cho các khoản vay cũ của người dùng,… với dư nợ khoảng 88.000 tỷ đồng.

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2017, đã có trên 300 buổi họp mặt, hội thoại giữa nhà băng và đơn vị được đơn vị. Qua đó, các nhà băng đảm bảo cho vay các đơn vị mới gần 570.000 tỷ đồng, giải ngân hơn 550.000 tỷ đồng cho người dùng đơn vị. Số tiền được gia hạn, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ là gần 30.000 tỷ đồng.

Ngoài ra các nhà băng còn vận dụng các hình thức hỗ trợ tương đốic như giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay cũ cho các đơn vị với tổng dư nợ được hỗ trợ gần 20.000 tỷ đồng.

Kỳ Duyên