Tiết kiệm giá trúng thầu nhờ đấu thầu qua mạngÔng Nguyễn Đăng Trương – Cục trưởng Quản lý Đấu thầu (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) san sẻ, số lượng các gói thầu đấu thầu qua mạng ngày 1 tăng và mang lại nhiều hiệu quả sau 1 năm triển khai thực hành.

– Năm 2016 là năm thuở sơ khai thực hành lịch trình đấu thầu qua mạng. Xin ông cho biết kết quả thật hiện đến nay như thế nào?

Đấu thầu qua mạng là việc tin học hóa các bước trong công đoạn doanh nghiệp tuyển chọn nhà thầu nhằm đơn giản hóa các giấy tờ hành chính, tránh sự tiếp xúc trực tiếp giữa chủ đầu tư, bên mời thầu với các nhà thầu.

tiet-kiem-gia-trung-thau-nho-dau-thau-qua-mang

Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Đăng Trương.

Kinh nghiệm cho thấy, đấu thầu qua mạng là công cụ hữu hiệu nhất để tăng cường hiệu quả mua sắm công của chính phủ biểu hiện ở các chiến lược về tăng tính cạnh tranh, tỷ lệ không hao nhiều cao, giảm thời kì chuẩn bị thủ tục, giảm giá thành vận động, giá thành in ấn của nhà thầu, bên mời thầu.

Cả nước có 3.327 gói thầu khiến cho cho qua mạng với tổng trị giá 3.020 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu là 2.720 tỷ đồng, 1 số gói thầu có giá trúng không hao nhiều 50-60%. Từ khi thực hành, số gói thầu tuyển chọn nhà thầu qua mạng trong năm thuở sơ khai bằng cả quá trình 2009 – 2015 cộng lại và ngày 1 gia tăng. Dự đoán số lượng gói thầu qua mạng trong năm 2017 sẽ tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba năm 2016.

– Mặc dù tăng nhanh nhưng số lượng đấu thầu qua mạng ở Việt Nam vẫn còn ít. Theo ông đâu là vướng mắc khiến cho việc triển khai chưa được như kỳ vọng?

– Thực tế, do mới đề nghị vận dụng chính thức từ năm 2016 nên nhiều nhà thầu chưa nắm bắt được thời cơ tham dự cạnh tranh sòng phẳng với các gói chọn nhà thầu qua mạng nên số lượng tham dự còn chưa cao.

Bên cạnh đó, bộ máy mạng đấu thầu đất nước ngày nay được vững mạnh trên nền móng công nghệ của Hệ thống KONEPS do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ từ năm 2009 nên người sử dụng còn gặp 1 số chướng ngại khi thao tác. Ngoài ra, hiện tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành các mẫu thủ tục mời thầu cho gói thầu mua sắm mặt hàng qua mạng, chưa có cho gói thầu xây lắp, nhà sản xuất phi khuyên bảo vận dụng đấu thầu qua mạng.

Chúng tôi đang quyết liệt đưa ra các giải pháp để toá gỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bên liên đới.

– Cụ thể những giải pháp toá gỡ là gì thưa ông?

– Tháng 7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng lập Ban Chỉ đạo đất nước về đấu thầu qua mạng do 1 Phó thủ tướng khiến cho cho Trưởng ban nhằm tăng cường sự liên minh kịp thời giữa các bộ, lĩnh vực, địa phương giúp rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định thích hợp, thúc đẩy sự vững mạnh của đấu thầu qua mạng.

Đầu tháng 8/2017, Bộ cũng trình Chính phủ ban hành Chỉ thị chấn chỉnh công việc đấu thầu trong các công trình đầu tư vững mạnh và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Trong đó đề nghị các chủ đầu tư, bên mời thầu trang nghiêm thực hành công khai thông tin trong đấu thầu và thực hành lịch trình đấu thầu qua mạng theo quy định.

Để giải quyết triệt để các cạnh tranh ngày nay về mặt công nghệ, Cục Quản lý đấu thầu đang khẩn trương thực hành các giấy tờ tuyển chọn nhà đầu tư theo mô phỏng đối tác công tư (PPP) để vun đắp Hệ thống đấu thầu qua mạng tổng thể sử dụng công nghệ tiên tiến với phần nhiều các chức năng. Dự kiến quí I/2018 tuyển chọn thành công nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, để tăng tỷ lệ vận dụng đấu thầu qua mạng, công việc truyền thông đổi thay lề thói và nhận thức của các bên liên đới then chốt bao gồm: các cơ quan điều hành nhà nước về đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu cũng cần được đẩy mạnh.

Ngoài ra, Cục Quản lý đấu thầu sẽ trình ban hành Thông tư quy định chi tiết về tuyển chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu đất nước. Trung tâm Đấu thầu qua mạng đất nước thuộc Cục Quản lý đấu thầu sẽ liên tục nâng cấp, chỉnh sửa Hệ thống ngày nay để giải quyết các cạnh tranh về công nghệ như dung lượng tệp tin dự thầu, cải thiện giao diện gần gũi với người sử dụng.

Để mở mang khuôn khổ vận dụng với các gói thầu sử dụng vốn ODA, Cục Quản lý đấu thầu đang liên minh với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) để vun đắp các mẫu thủ tục mời thầu qua mạng và nâng cấp Hệ thống mạng đấu thầu đất nước nhằm vận dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu sử dụng vốn tài trợ của ADB/WB. Sự tham dự, ủng hộ hăng hái của ADB và WB trong công đoạn triển khai đấu thầu qua mạng góp phần thúc đẩy các đối tác vững mạnh, các nhà tài trợ khác sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu đất nước cho các gói thầu sử dụng nguồn vốn tài trợ của họ và là động lực để đẩy mạnh vận dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đấu thầu đang vun đắp bộ máy giám sát, thống kê công việc đấu thầu, bộ máy danh mục hàng hóa e-catalogue và hăng hái tham dự “Sáng kiến về thỏa thuận công khai” do Tổ chức Sáng kiến toàn cầu về công khai thỏa thuận và WB triển khai. Trong ngày mai không xa, kết quả tuyển chọn nhà thầu, kết quả thật hiện thỏa thuận của các gói thầu sẽ được công khai chi tiết hơn; kỹ năng, kinh nghiệm của nhà thầu cũng như lịch sử tham dự đấu thầu và công đoạn thực hành thỏa thuận của nhà thầu sẽ được thống kê, công khai và chất lượng của nhà thầu sẽ được thẩm định bởi các bên liên đới như các chủ đầu tư, người dân địa bàn thực hành công trình, Hiệp hội Nhà thầu vun đắp, Hiệp hội Nhà thầu khuyên bảo vun đắp…

Theo Đấu thầu