Thủy sản An Giang hụt gần 190 tỷ lợi nhuận sau kiểm toán

Công ty cổ phần Xuất nhập cảng thủy sản An Giang (Agifish, mã CK: AGF) vừa ban bố báo cáo vốn đầu tư hợp lực soát xét niên độ 2016-2017 với nhiều khoản không cân bằng trăm tỷ về doanh số, lợi nhuận so với báo cáo tự lập trước đó.

Cụ thể, doanh số bán hàng và cung cấp nhà sản xuất sau kiểm toán giảm 180 tỷ đồng, xuống còn xấp xỉ 2.280 tỷ, trong đó doanh số xuất khẩu đóng góp hơn 52%. So với năm ngoái, kết quả buôn bán của Agifish giảm gần 31%. Việc đổi thay doanh số cũng khiến cho giá vốn bán hàng, lợi nhuận gộp… bị tác động đáng kể. Công ty báo lãi gộp từ 199 tỷ đồng xuống còn 89 tỷ đồng, tức giảm 110 tỷ đồng.

Trong khi tầm giá vốn đầu tư, tầm giá bán hàng sau kiểm toán không có nhiều đổi thay thì tầm giá chủa quản tổ chức lại tăng gần năm lần do trích lập ngăn ngừa các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi, từ 22 tỷ đồng lên 103 tỷ đồng. Điều này khiến cho tổ chức đầu ngành nghề thủy sản An Giang chuyển từ lãi nhẹ sang lỗ sau thuế 187 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2017, tổng của nả của tổ chức hơn 2.072 tỷ đồng. Hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn của các bạn tiếp diễn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu của nả. Tổng nợ phải trả vào khoảng 1.470 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ đồng so với thời điểm đầu niên độ.

Cách đây không lâu, 1 tổ chức cùng ngành nghề với Agifish là Công ty cổ phần Thủy sản Hùng Vương (mã CK: HVG) cũng báo lỗ nặng sau kiểm toán do căn nguyên tương tự là tầm giá tổ chức tăng đột biến khi trích lập ngăn ngừa nợ khó đòi. Theo đó, thay vì chỉ lỗ 63 tỷ đồng như báo cáo tự lập thì sau kiểm toán khoản lỗ tăng lên 705 tỷ đồng.

Phương Đông