Thủ tướng yêu cầu xử lý tình trạng ‘một sản phẩm ba Bộ kiểm tra’Sáng 21/8, Tổ công việc của Thủ tướng khiến việc với 11 bộ ngành nghề, rà soát các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao liên đới đến giấy tờ hành chính trong lĩnh vực rà soát chuyên ngành nghề xuất du nhập.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (Tổ trưởng đội công việc), Nghị quyết 19 giao các Bộ 11 nhiệm vụ, trong đó có 3 nhiệm vụ chung, và 8 nhiệm vụ thuộc từng bộ ngành nghề. Hiện nay, 3 trên 8 nhiệm vụ đã hoàn tất. Đối với yêu cầu bổ sung, thay thế 87 văn bản rà soát chuyên ngành nghề, có 60 nhiệm vụ đã hoàn tất.

Hiện nay, có 100.000 mặt hàng phải rà soát chuyên ngành nghề. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CIEM, mỗi năm công ty phải bỏ ra 28,6 triệu ngày công với giá thành 14.300 tỷ đồng cho việc này.

“Đây đang là vấn đề Thủ tướng quan tâm đặt vấn đề phải cắt giảm giá thành chính thức và không chính thức liên đới đến công ty. Cần phải phấn đấu cắt gọn giấy phép rà soát chuyên ngành nghề không không thể thiếu”, ông Mai Tiến Dũng nhắc.

thu-tuong-yeu-cau-xu-ly-tinh-trang-mot-san-phm-ba-bo-kiem-tra

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: Nhật Bắc

Theo ông Dũng, dù đã có nhiều đổi thay trong rà soát chuyên ngành nghề, nhưng nhiều giấy tờ vẫn còn chồng chéo, khiến tăng giá thành cho công ty. Tỷ lệ mặt hàng khiến giấy tờ rà soát 2 – 3 lần chiếm 58%, trong đó 54% là rà soát 2 lần, còn lại rà soát 3 lần.

Tổ trưởng Tổ công việc cũng chỉ ra hiện trạng độc quyền trong thẩm định xuất du nhập, có mặt hàng thuộc các hàng thuộc lực lượng đầu toàn cầu nhưng vẫn rà soát. Hình thức rà soát thì tay chân, kết nối nguồn tin còn tránh, chưa ứng dụng chủa quản rủi ro. Quá trình rà soát chỉ phát hiện 0,1%. “Như vậy, tỷ lệ rà soát có vấn đề, rà soát nhiều, phát hiện thấp”, ông nhắc.

Có những Bộ chỉ giao cho 1 cơ quan kiểm định, thẩm định, dẫn đến hiện trạng giá thành kiểm định rất lớn vì mặt hàng phải tải từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc để kiểm định, thẩm định.

“Vì vậy, cần coi xét lại cách khiến. Hàng hóa du nhập thuộc rà soát, thẩm định từ 1 các đội chức tạo độc quyền không không thể thiếu”, ông Dũng yêu cầu.

Ông cũng cho hay, Thủ tướng yêu cầu cắt giảm giấy tờ rà soát chuyên ngành nghề khi hiện còn hơn 5.900 giấy tờ tại các cửa khẩu. Đồng thời, cần coi xét chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với 1 số mặt hàng, hay xác nhận từ hạ tầng phân phối. Những thiết bị, máy móc của các nhà phân phối thương hiệu lớn thì coi xét khả năng hiện có xem có đủ để kiểm định không…

Thực trạng 1 mặt hàng nhiều Bộ cùng rà soát cũng được Thủ tướng lưu ý coi xét. Ví dụ như mặt hàng thức ăn chăn nuôi, vừa gia súc, vừa thủy sản, có duyên do từ động vật như bột cá, bột xương phải rà soát rất nhiều khâu, theo có bảo đảm của các Bộ.

Hay sữa chua vừa phải kiểm dịch của Bộ Công Thương vừa phải rà soát an toàn thực phẩm của Bộ Y tế; hay như hạt hướng dương rang cũng phải hai Bộ rà soát, khi mà không bao giờ hai Bộ đi cùng.

“Như vậy tạo ra rà soát chồng chéo cho 1 mặt hàng, có mặt hàng 3 Bộ rà soát. Vì vậy, cần cách tân giấy tờ hành chính từ bước rà soát chuyên ngành nghề ở các bộ“, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh và cho biết, thời gian rà soát chuyên ngành nghề đang chiếm 50% thời kì phê chuẩnn.

Theo ông, có lô hàng hải quan phê chuẩn nhưng không phê chuẩnn được vì phải 1 đến ba tháng sau Bộ chuyên ngành nghề mới rà soát. Đến khi rà soát thì bữa nay yêu cầu 1 giấy tờ, mai yêu cầu giấy tờ khác, thành ra có những lô hàng nằm ở cửa khẩu 3-4 tháng là thường ngày. Trong khi quy định chỉ 15 ngày, nhiều là 30 ngày.

Nhiều việc tôi và mọi người vẫn cài cắm giấy phép như 1 điều kiện buôn bán, tương tự là không hợp lý, không đúng quy định. Hoặc có Bộ ra văn bản không phải thông tư nhưng yêu cầu này kia, đó là rào cản”, ông Dũng nhắc.