Thủ tướng yêu cầu xử lý cá nhân vi phạm trong thực hiện BOT

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo về kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về 1 số bất cập, giảm thiểu và cơ chế, chính sách qua kết quả kiểm toán các công trình BOT, BT và công việc cổ phần hóa, liên doanh, liên kết.

Thông báo nêu rõ, việc thực hành các công trình kết cấu cơ sở vật chất theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhất là hình thức đầu tư BOT và BT đã diễn đạt 1 số bất cập, giảm thiểu cần quy tụ giải quyết. Thủ tướng bắt buộc Bộ Giao thông chuyển vận nghiên cứu, hấp thụ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để thực hành các giải pháp tăng tiến hiệu lực, hiệu quả chủa quản nhà nước trong lĩnh vực tăng trưởng kết cấu cơ sở vật chất liên lạc, nhất là chủa quản giai đoạn thực hành các công trình theo hình thức thỏa thuận BOT, BT.

Cùng với việc rà soát, cơ quan này được giao định hướng lập trạm thu phí, giải quyết giảm thiểu, bất cập trong thời kì qua, đồng thời rà soát thời kì thu phí.

Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận vận chuyển chủ trì vun đắp, buộc phải các công trình ưu ái đầu tư theo hình thức PPP trong gần như các lĩnh vực từ tuyến phố bộ, tuyến phố sắt, cảng biển, hàng không cho đến tuyến phố thủy nội địa.

Các Bộ, cơ quan liên đới chủa quản chặt giai đoạn thực hành đầu tư vun đắp kết cấu cơ sở vật chất liên lạc, thị thành và công việc cổ phần hóa, liên doanh liên kết xin hứa theo đúng quy định của luật pháp. Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển khai các phương án cần được thực hành kịp thời để xử lý những còn đó, yếu kém. Với những đơn vị, tư nhân để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong giai đoạn thực hành cần phải được kiểm điểm, xử lý nghiêm.

Nguyễn Hà