Thủ tướng yêu cầu Hà Nội sớm hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch Giảng Võ

Trong Thông báo kết luận của Thủ tướng tại buổi khiến cho việc với lãnh đạo tỉnh thành Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra quan điểm về 1 loạt công trình lớn trên địa bàn Hà Nội.

Về việc triển khai công trình đầu tư vun đắp tổ hợp Trung tâm nhà sản xuất thương nghiệp và nhà đất tại 148 Giảng Võ, thị xã Ba Đình, Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội nghiên cứu, kết nạp quan điểm các Bộ Xây dựng, Giao thông Vận vận tải và các Bộ, cơ quan liên đới, nghiên cứu, thẩm định và sớm hoàn thiện thủ tục đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Liên quan đến công trình đầu tư vun đắp Trung tâm hội chợ triển lãm đất nước tại quận Đông Anh, lãnh đạo Chính phủ buộc phải Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch khẩn trương xác định nội dung và quy mô đầu tư. Thủ tướng cũng buộc phải Bộ Xây dựng sớm có quan điểm về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung vun đắp Thủ đô Hà Nội địa bàn quận Đông Anh, báo cáo trong tháng 11, khiến cho hạ tầng để UBND tỉnh thành Hà Nội triển khai lập, phê chuẩn các quy hoạch vun đắp có liên đới.

Trong kết luận, Thủ tướng cũng cho biết đang coi xét phân cấp cho tỉnh thành Hà Nội bổn phận, thẩm quyền, khắc phục công việc thích hợp với buộc phải, nhiệm vụ đặc biệt của thủ đô, trọng tâm là các lĩnh vực đầu tư, đất đai, vốn đầu tư, điều hành thứ tự vun đắp, thứ tự liên lạc, điều hành môi trường, điều hành dân cư… Chủ trương này nhằm tăng cường đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các công trình, công trình trung tâm đất nước trên địa bàn.

Ngọc Tuyên