Thủ tướng: Những sai phạm ngành ngân hàng gánh chịu hết sức đớn đauNhiệm vụ củng cố có bảo hành lâu dài, đạo đức hàng ngũ cán bộ để không xảy ra những sai phép như vừa qua được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh với toàn ngành nghề ngân hàng trong Hội nghị tổng kết hôm 9/1.

Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận, những sai phép vừa qua là “hết sức đớn đau” nên đề xuất Ngân hàng Nhà nước tiếp diễn tăng tiến kỹ năng thanh tra giám sát để kịp thời phát hiện, giảm thiểu tối đa những sai phép. Những việc này, theo ông, là để tăng tiến niềm tin của quần chúng với bộ máy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn ngành ngân hàng không để xảy ra sai phạm trong năm 2018. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ý nguyện ngành nghề ngân hàng không để xảy ra sai phép trong năm 2018. Ảnh: VGP.

Sau khi được Thanh tra Chính phủ chỉ ra 1 số giảm thiểu, thiếu sót trong công việc thanh tra giám sát hồi tháng 6, theo Thủ tướng, hoạt động này tại Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cho rằng “vẫn chưa đáp ứng được đề xuất” khi kỹ năng phát hiện và cảnh báo sớm, dự phòng và ngăn chặn rủi ro trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng còn giảm thiểu.

“Cả bộ máy cần quan tâm hơn đến có bảo hành lâu dài cán bộ, tâm lý, đạo đức hàng ngũ để giảm thiểu tối đa những sai phép. Tôi tin rằng với sự giám sát tốt, sẽ không để sai phép xảy ra trong năm 2018”, Thủ tướng kể.

Thực tế, năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều canh tân trong công việc thanh tra giám sát khi liên tục đưa ra những cảnh báo, kiến nghị về lãi suất huy động, có bảo hành lâu dài nguồn hỗ trợ các công trình BT, BOT, diễn biến sở hữu chéo… Trong năm 2017 có 52 văn bản cảnh báo đến các tổ chức nguồn hỗ trợ để sắp xếp lại, giải quyết.

Trong đó, nhiều sai phép, rủi ro tiềm ẩn, theo Ngân hàng Nhà nước, đã được phát hiện, như cảnh báo kịp thời 1 số ngân hàng có tình trạng tiêu dùng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn lên đến 40-50%; 1 số ngân hàng có tỷ lệ cho vay đất đai cao…

Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng nhắc lại 1 số “kỷ lục” đã đạt được trong lớn mạnh kinh tế – xã hội, trong đó có đóng góp của ngành nghề ngân hàng như việc dự trữ ngoại hối đạt 53 tỷ USD. Ông cho rằng, ngành nghề ngân hàng đã giúp hoàn tất sớm “giấc mơ” dự trữ ngoại tệ đạt 50 tỷ USD vào năm 2020 (bằng khoảng 14 – 15 tuần nhập cảng) và thẩm định cao chính sách tỷ giá, tiền tệ hợp lý duy trì sự ổn định của thị phần tiền tệ; tiếp diễn kiểm soát được lạm phát ở mức 3,53%, phải chăng hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Ghi nhận nỗ lực giảm lãi suất cho vay của ngành nghề ngân hàng trong năm 2017 nhưng Thủ tướng yêu cầu ngân hàng cần phải tính toán để tiếp diễn giảm lãi suất thêm 0,5% 1 năm vì lợi ích chung, lợi ích đất nước.

“Các ngân hàng cần tính toán giảm lãi suất cho thích hợp, giảm đồng loạt chứ không chỉ ở 1 số ngân hàng. Đồng thời, ngành nghề ngân hàng cần mở mang nguồn hỗ trợ đi đôi tăng tiến có bảo hành lâu dài, tập kết nguồn hỗ trợ cho các lĩnh vực dành đầu tiên, đặc thù gianh giới phân phối buôn bán chế biến chế tác, tổ chức nhỏ và vừa, xuất khẩu…”, ông Nguyễn Xuân Phúc kể.

Bên cạnh đó, để theo kịp xu thế mới của cuộc cách mệnh công nghiệp lần thứ 4, hội nhập hiệu quả với bộ máy ngân hàng quốc tế, Thủ tướng đề xuất đẩy mạnh lớn mạnh áp dụng các hàng hóa nhà cung cấp ngân hàng tiên tiến. Ông cũng ý nguyện ngành nghề chú trọng cam kết an ninh an toàn, giảm thiểu rủi ro, bị động từ mặt trái của công nghệ số. Đồng thời, đại diện Chính phủ đề xuất Ngân hàng Nhà nước chủ động triển khai đề án hoàn thiện khung pháp lý chủa quản chặt chẽ các loại của cải ảo, tiền điện tử, tiền ảo.