Thủ tướng: ‘Mong APEC hỗ trợ ngăn nạn chuyển giá’Tại Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC Việt Nam 2017 (SMEMM), sáng 15/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định đây là Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành nghề cấp thiết nhất trong phạm vi liên kết APEC.

Thủ tướng cho rằng, trong 30 năm thay đổi tích cực, từ 1 nước nghèo, đến 2010 Việt Nam đã trở thành đất nước đang lớn mạnh có thu nhập làng nhàng. Con tuyến phố lớn mạnh của Việt Nam có vai trò và tầm cấp thiết của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, như 1 động lực chính yếu để tạo ra nhiều việc khiến cho cho người dân, vừa góp phần duy trì tăng trưởng, ổn định kinh tế, xã hội vừa tạo điều kiện cho người dân vươn lên thoát nghèo, thông minh và khiến cho giàu.

thu-tuong-mong-apec-ho-tro-ngan-nan-chuyen-gia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC Việt Nam 2017. Ảnh: VGP

Trong bối cảnh cách mệnh công nghiệp 4.0, ảnh hưởng của khoa học số đang lan tỏa đến từng doanh nghiệp, người dân, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chính phủ Việt Nam cũng có nhiều quyết sách cấp thiết nhằm vun đắp môi trường buôn bán lành mạnh và “bao trùm”.

“Mong muốn của Việt Nam là được liên kết cùng các đối tác hợp viên nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa bàn có thời cơ thông minh, tiếp cận mạng tin tức, thị phần toàn cầu để vươn lên trong kỷ nguyên số”, Thủ tướng đề cập, đồng thời cho rằng, từ thực tiễn Việt Nam, ông mong nhận được sự liên kết của APEC về tăng cường kỹ năng kỹ sảo bộ máy thuế nhằm khuyến khích cung cấp buôn bán, khó khăn lành mạnh, công bằng, đồng thời ngăn chặn vấn nạn về chuyển giá, “tránh” nộp thuế,… của 1 số nhà đầu tư nước ngoài.

Điều mà Thủ tướng nêu được xem là thực trạng đáng lo của ngành nghề thuế thời kì qua liên đới đến chuyển giá của doanh nghiệp FDI. Trường hợp điển hình có những diễn đạt “đáng ngờ” về chuyển giá, phải đề cập đến Công ty Coca-Cola Việt Nam. Trong hơn 20 năm đầu tư, buôn bán tại Việt Nam, Coca-Cola liên tục báo lỗ. Do lỗ liên tục nên Coca-Cola Việt Nam không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, khi mà doanh số liên tục tăng từ 20 đến 30% mỗi năm.

Một doanh nghiệp khác nằm trong diện câu hỏi chuyển giá với trị giá lớn lên đến hơn 1.200 tỷ đồng là Công ty PepsiCo Việt Nam. Từ khi thành lập năm 1991, gần 20 năm qua PepsiCo lỗ liên tục, cho đến 1 số năm mới đây mới có lãi nhưng tỷ lệ lợi nhuận trên doanh số rất phải chăng, chỉ trên 2%. Mặc dù vậy, PepsiCo Việt Nam vẫn liên tục mở mang đầu tư, vun đắp các nhà máy mới ở Đồng Nai (45 triệu USD), Bắc Ninh (73 triệu USD)…

Ngoài vấn đề chuyển giá, Thủ tướng Việt Nam đã buộc phải các chuyên gia đắt tiền khiến cho việc (SOM) nghiên cứu việc thành lập 1 Quỹ hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp đa đất nước, tham dự chuỗi trị giá toàn cầu.

Để thực hành tiêu chí tăng tiến kỹ năng kỹ sảo khó khăn, thông minh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng cho rằng cần liên kết thực hành đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thị phần, tham dự sâu hơn vào các chuỗi trị giá toàn cầu; thuận lợi hóa môi trường buôn bán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ phê duyệt tiếp cận thuận lợi khoa học, chuyên môn chủa quản đương đại và hỗ trợ tăng tiến kỹ năng kỹ sảo phê duyệt giảng giải, khuyên nhủ và kết nối buôn bán.

Thủ tướng cho rằng để thực hành tiêu chí tăng tiến kỹ năng kỹ sảo khó khăn, thông minh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Việt Nam cần liên kết thực hành đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó có 4 biện pháp cấp thiết. Thứ nhất là tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thị phần, tham dự sâu hơn vào các chuỗi trị giá toàn cầu.

Thứ 2 là thuận lợi hóa môi trường buôn bán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ phê duyệt tiếp cận thuận lợi khoa học, chuyên môn chủa quản đương đại và hỗ trợ tăng tiến kỹ năng kỹ sảo phê duyệt giảng giải, khuyên nhủ và kết nối buôn bán. Thứ 3 là đẩy mạnh ý thức buôn bán APEC trong kỷ nguyên số, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và tăng cường đạo đức buôn bán.

Cuối cùng là lớn mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp lâu dài và gần gũi để thúc đẩy ý thức thay đổi tích cực thông minh cho SME trong địa bàn, đề cao vai trò lãnh đạo của nữ giới.

“Mọi tiêu chí liên kết với những tiêu chí tốt đẹp trong địa bàn châu Á – Thái Bình Dương sẽ chỉ trở thành hiện thực giả sử tôi và các bạn có lòng tin, sự nỗ lực liên kết cùng nhau để giữ giàng môi trường hòa bình, đảm bảo an ninh, an toàn cho sự tự do lưu chuyển mặt hàng, nhà sản xuất, dòng vốn đầu tư,…”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Hiện nay APEC có 21 nền kinh tế người tham dự, chiếm khoảng 39% dân số toàn cầu, 57% GDP và gần 50% thương nghiệp toàn cầu. Sức mạnh của mỗi nền kinh tế APEC có sự đóng góp cấp thiết của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm khoảng 97% số doanh nghiệp và tạo ra 60% việc khiến cho và cấp thiết hơn là nguồn động lực cho tăng trưởng, thay đổi tích cực và thông minh tại các nền kinh tế APEC.

Thanh Lê