Thủ tướng lập Tổ tư vấn kinh tếThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quy định lập Tổ khuyên bảo kinh tế, để khuyên bảo cho Thủ tướng về các vấn đề tăng trưởng kinh tế. Tiến sĩ Vũ Viết Ngoạn, nguyên CEO Uỷ ban Giám sát nguồn vốn đất nước khiến Tổ trưởng.

Ngoài các chuyên gia trong nước, Tổ khuyên bảo còn có sự tham dự của nhiều chuyên gia kinh tế Việt Nam đang khiến việc, giảng dạy tại các trường đại học, viện nghiên cứu ở nước ngoài.

Tổ Tư vấn kinh tế có nhiệm vụ khuyên bảo cho Thủ tướng về các tiêu chí, chỉ tiêu, đề án, chính sách tăng trưởng kinh tế trong trung hạn và dài hạn, cũng như chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội hàng năm.

thu-tuong-lap-to-tu-van-kinh-te

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lập Tổ khuyên bảo về kinh tế với sự tham dự của nhiều chuyên gia kinh tế bậc nhất trong nước, quốc tế.

Trên hạ tầng phân tách, thẩm định diễn biến, kết quả thật hiện chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội, Tổ khuyên bảo sẽ khuyến nghị, khuyên bảo với Thủ tướng các biện pháp, biện pháp để tăng tiến hiệu quả thật thi bắt buộc, sửa đổi, bổ sung chính sách; cũng như các biện pháp đối phó kịp thời với biến động bất thường của nền kinh tế trong nước, quốc tế.

Tổ khuyên bảo kinh tế được chủ động khiến việc với các Bộ, lĩnh vực, địa phương và buộc phải các cơ quan này cung cấp tài liệu, tin tức số liệu; được liên minh với các chuyên gia khuyên bảo, hài hòa viên là các nhà khoa học, nhà kinh tế trong nước và quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cán bộ điều hành đang khiến việc hoặc đã nghỉ hưu, các cơ quan nghiên cứu trong nước và quốc tế để thực hành chức năng, nhiệm vụ của Tổ.

Bên cạnh đó, Tổ khuyên bảo cũng được tham dự quan niệm các báo cáo, đề án lớn về kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Trước đó, ngày 5/10/1993, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có quy định thành lập Tổ chuyên gia khuyên bảo đổi mới kinh tế và đổi mới hành chính (còn gọi là Tổ Tư vấn đổi mới). Thời điểm đó, đội này có 8 thành viên, đội trưởng là ông Lê Xuân Trinh, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Đến năm 1996, Tổ Tư vấn đổi mới được công ty lại thành Tổ nghiên cứu đổi mới kinh tế, xã hội và hành chính. Ông Trần Đức Nguyên được bổ dụng khiến Tổ trưởng Tổ Nghiên cứu đổi mới.

Đến tháng 5/1998, Tổ nghiên cứu đổi mới kinh tế được Thủ tướng Phan Văn Khải nâng cấp thành Ban nghiên cứu của Thủ tướng. Ông Trần Đức Nguyên được cử khiến Trưởng ban và giữ cương vị này cho đến khi nghỉ hưu vào đầu năm 2003. Ban nghiên cứu của Thủ tướng được giải phóng vào tháng 7/2006.

Năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập Tổ khuyên bảo của Thủ tướng (nhiệm kỳ 2011 – 2016), do ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) khiến đội trưởng, họp định kỳ mỗi tháng một lần, vào trước phiên họp Chính phủ thường kỳ. Tổ khuyên bảo giải phóng vào cuối tháng 3/2016.

15 thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng:

1. Tiến sĩ Vũ Viết Ngoạn – nguyên Chủ tịch Uỷ ban Giám sát nguồn vốn đất nước, Tổ trưởng Tổ khuyên bảo

2. Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana (Mỹ)

3. Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Nghiên cứu, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

4. Tiến sĩ Vũ Bằng, nguyên CEO Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

5. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu điều hành kinh tế trung ương

6. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân

7. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Khương, Phó giám đốc, Trưởng khoa Tài chính, Học viện Quản lý và quản trị buôn bán (Pháp)

8. Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương, Đại học đất nước Singapore

9. Tiến sĩ Trần Du Lịch, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế TP HCM

10. Tiến sĩ Trương Văn Phước, quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát nguồn vốn đất nước

11. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị đất nước Hồ Chí Minh

12. Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

13. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thọ, Đại học Wasada (Nhật Bản)

14. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

15. Ông Bùi Quang Vinh, nguyên bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư.

Anh Minh