Thủ tướng: Không lấy Nghị quyết năm ngoái để làm năm naySáng 1/12 Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11/2017, tập kết đàm đạo các nháii pháp chỉ đạo điều hành năm 2018.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ tập kết đàm đạo khi còn 1 tháng nữa chấm dứt năm 2017 và chuẩn bị cho Nghị quyết 01 về các nháii pháp chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội năm 2018, trong đó, tập kết góp ý về các mặt còn đó, bất cập. “Không để hiện trạng lấy Nghị quyết năm ngoái để khiến năm nay”, Thủ tướng lưu ý.

Dự thảo Nghị quyết 01 sẽ được đưa ra đàm đạo tại hội nghị Chính phủ mở mang với các địa phương diễn ra cuối tháng này. Trên hạ tầng hấp thụ quan điểm tại hội nghị, các cơ quan chức năng sẽ tiếp diễn hoàn thiện, trình Thủ tướng ký ban hành và triển khai ngay từ những ngày đầu năm 2018.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư tại phiên họp cho thấy, chỉ số giá sử dụng tháng 11 tăng 0,13%, bình quân tăng 3,61%; lạm phát basic tăng 1,42%. Sản xuất công nghiệp tiếp diễn tăng cao, 11 tháng tăng 9,3%. Khu vực nhà cung cấp hồi phục mạnh với tổng mức bán sỉ mặt hàng và doanh số nhà cung cấp sử dụng 11 tháng tăng 10,7%. Khách quốc tế đến Việt Nam trong 11 tháng qua đạt 11,65 triệu lượt, tăng 27,8%.

thu-tuong-khong-lay-nghi-quyet-nam-ngoai-de-lam-nam-nay

Thủ tướng lưu ý các Bộ, ngành nghề vun đắp tiêu chí chỉ đạo điều hành kinh tế – xã hội năm 2018 phải bám sát thực tại, không lấy nội dung cũ đắp vào Nghị quyết mới. Ảnh: VGP

Vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, với gần 20 tỷ USD vốn đăng ký, tăng 52%; vốn đăng ký mới, bổ sung và mua cổ phần đạt 33,1 tỷ USD, tăng 53,4%. Xuất khẩu đạt hơn 193 tỷ USD, xuất siêu 2,8 tỷ USD. Sau 11 tháng, có 116.000 công ty đăng ký thành lập mới với vốn đăng ký tăng 41,9%…

Điểm lại các kết quả đạt được trong tháng 11 và 11 tháng của năm 2017, Thủ tướng cho rằng “những con số mà tôi và các bạn ước báo cáo Quốc hội thì qua diễn biến tháng 11 khẳng định tôi và các bạn đã nhận định đúng”.

Tại phiên họp, Thủ tướng cũng nêu 1 số còn đó, bất cập, đó là thiên tai gây thiệt hại lớn. “Các cấp, các ngành nghề tập kết nháii quyết, coi đây là nhiệm vụ chính trị không thể thiếu cần tiếp diễn triển khai chứ không phải qua bão là thôi”, ông nhắc.

Bên cạnh đó, chưa nháii quyết được thực trạng nháii ngân vốn đầu tư chậm; cung cấp buôn bán còn gặp cạnh tranh, còn nhiều vấn đề xã hội phản ứng như bạo hành trẻ em, nhất là cấp mẫu giáo; lợi dụng mô phỏng buôn bán đa cấp để lường đảo; đầu tư tiền ảo, vấn đề hàng nhái, hàng nhái; vấn đề khiến mới an toàn thực phẩm; hóa chất nhỏ lẻ độc hại…

Thủ tướng đặt vấn đề, “các ngành nghề, các cấp cần khiến gì để tăng cường kỷ luật kỷ cương, tăng tiến hiệu lực hiệu quả tình thi luật pháp và chỉ đạo điều hành; nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh phòng chống biển thủ, tiêu hao…”.

Phiên họp Chính phủ diễn ra 1 ngày (1/12) đàm đạo về 1 số nội dung trọng tâm gồm diễn biến kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng; các dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hành Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp diễn thay đổi theo hướng hiện đại, xếp đặt công ty bộ máy của bộ máy chính trị; về thay đổi theo hướng hiện đại công ty sự nghiệp công lập; về y tế và dân số; sửa đổi, bổ sung các Luật liên đới đến đất đai, vun đắp, BĐS, môi trường, đầu tư buôn bán, rà soát chuyên ngành nghề và quy hoạch…

Anh Minh