Thủ tướng giục ngành thống kê ‘đo đếm’ kinh tế ngầm vào GDPDự hội nghị triển khai tiêu chí Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) ngày 22/1, 1 lần nữa bắt buộc “tính đúng, đủ quy mô kinh tế” lại được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở cơ quan thống kê. Đây là lần thứ 3 lãnh đạo Chính phủ bắt buộc lĩnh vực thống kê cần đổi thay lại cách tính GDP.

Đánh giá cao nỗ lực của lĩnh vực thống kê năm 2017 đã đưa ra dự đoán sát, kịp thời giúp Chính phủ điều hành linh hoạt kinh tế vĩ mô, góp phần tăng trưởng kinh tế vượt tiêu chí Quốc hội giao, đạt 6,81%, nhưng người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng công việc thống kê còn nhiều còn đó, giảm thiểu cần giải quyết.

Theo Thủ tướng, thu thập và có bảo đảm nguồn tin thống kê còn bất cập; bí quyết chế độ thống kê hiện còn bỏ sót lớn khi chưa tính được gianh giới kinh tế phi chính thức vào GDP.

“Ít ra tôi và các bạn đã bỏ sót 2% GDP do không có số liệu chủa quản từ dưới lên trên để tính được kinh tế phi chính thức vào GDP”, Thủ tướng đề cập và giục cơ quan thống kê sớm hoàn tất cách tính mới trong 6 tháng đầu năm 2018.

Thủ tướng tham dự hội nghị triển khai nhiệm vụ Tổng cục Thống kê ngày 22/1. Ảnh:VGP

Thủ tướng tham dự hội nghị triển khai nhiệm vụ Tổng cục Thống kê ngày 22/1. Ảnh:VGP

Liên quan tới việc tính lại GDP, tại cuộc họp ban bố tổng dò xét kinh tế 2017 gần đây, ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, việc thống kê gianh giới kinh tế chưa được quan sát nhằm thu thập hồ hết nguồn tin của các hoạt động kinh tế thực tại đang diễn ra và tác động đến quy mô nền kinh tế nhưng chưa được đo lường, tính toán hồ hết trong GDP.

Người đứng đầu Tổng cục Thống kê ước tính, kinh tế phi chính thức hiện chiếm chưa tới 30% GDP. Năm 2018, cơ quan này sẽ điều chỉnh quy mô GDP trên cơ sở vật chất kết quả của Tổng dò xét nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016, Tổng dò xét kinh tế năm 2017. Sau khi đề án thống kê gianh giới kinh tế chưa quan sát được Chính phủ coi xét, ưng chuẩn, lĩnh vực thống kê sẽ cùng các bộ, lĩnh vực, địa phương mua biện pháp có tính khả thi để triển khai thực hành, từng bước tính toán hồ hết hơn quy mô chiến lược GDP.

Cũng tại hội nghị lĩnh vực thống kê, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buộc phải lĩnh vực tăng tiến có bảo đảm thống kê và dự đoán kinh tế vĩ mô để thuận lợi hơn cho bộ chủ quản trong hoạch định chính sách. “Tôi buộc phải số liệu lĩnh vực thống kê phải tin cậy, không bỏ sót, không tính trùng, khiến cho sao số liệu nào chính sách đó. Toàn lĩnh vực phải thực hành chuẩn hóa quy trình quốc tế của lĩnh vực thống kê, số liệu thống kê đưa ra phải là những con số biết đề cập”, lãnh đạo Chính phủ lưu ý.

Ông cũng nhắc nhở các Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh hài hòa chặt chẽ, cung cấp kịp thời số liệu cho lĩnh vực thống kê, giúp Chính phủ điều hành kinh tế chính xác.

Báo cáo do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm trình bày tại hội nghị cho biết trong năm 2017, toàn lĩnh vực đã thực hành 1 cuộc tổng dò xét và 28 cuộc dò xét thống kê lớn, cần thiết trong tiêu chí, trong đó có cuộc tổng dò xét kinh tế. Tổng dò xét kinh tế năm 2017 lần nhanh nhất thu thập nguồn tin về hoạt động gia công sản phẩm cho nước ngoài của các đơn vị, của các đơn vị phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Tổng cục Thống kê đã vun đắp kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý năm 2017 và bắt buộc các biện pháp báo cáo Thủ tướng, các Phó thủ tướng khiến cho tiêu chuẩn để chỉ đạo, điều hành.

Cơ quan này đã thành lập Tổ công việc thực hành soạn GRDP; đã vun đắp, cài đặt và triển khai phần mềm soạn số liệu GDP toàn quốc và GRDP cho các tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương theo đúng tiêu chí.

Năm 2018, Tổng cục Thống kê sẽ tiếp diễn nghiên cứu và cải tiến các phương án dò xét thích hợp với diễn biến thực tại, tập hợp vào nghiên cứu cải tiến phương án dò xét đơn vị theo hướng tăng cường dùng dữ liệu thuế. Nghiên cứu bí quyết luận và chuẩn bị cho việc chuyển đổi năm gốc so sánh từ năm 2010 sang năm 2020.

Anh Minh