Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chưa tăng thuế, phíTại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017, Chính phủ buộc phải từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi, thúc đẩy phân phối, buôn bán lớn mạnh; cố gắng đạt tiêu chí tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 6,7%.

Cụ thể, Chính phủ buộc phải Bộ Tài chính trong năm 2017 chưa tăng thuế, phí, lệ phí để tạo thuận lợi, hỗ trợ lớn mạnh phân phối, buôn bán. Ngoài ra, Bộ này cần quy tụ chỉ đạo các biện pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, triệt để chắt bóp chi, thực hành nghiêm kỷ luật vốn đầu tư – ngân sách.

thu-tuong-chi-dao-bo-tai-chinh-chua-tang-thue-phi

Thuế, phí sẽ không tăng ngay trong năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng để thúc đẩy phân phối buôn bán.

Trước đó, Bộ Tài chính mới đưa ra 1 loạt buộc phải tăng các loại thuế, trong đó có thuế trị giá gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc trưng…

Ngoài ra, Chính phủ cũng buộc phải Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực nguồn hỗ trợ, đảm bảo an toàn bộ máy. Cơ quan này cần điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ thích hợp với tình hình kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị phần tiền tệ, cố gắng tiếp diễn kém chất lượngm 0,5% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm 2017; cố gắng tốc độ tăng trưởng nguồn hỗ trợ cả năm đạt khoảng 21% để thúc đẩy phân phối, buôn bán.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư được chỉ đạo chủ động chỉ dẫn, liên kết các Bộ, ngành nghề, địa phương hoàn thiện các giấy má theo quy định, thúc đẩy kém chất lượngi ngân số vốn được giao; kiểm điểm, xác định rõ duyên do gây chậm trễ trong giai đoạn phân bổ vốn chỉ tiêu thời kì qua để rút kinh nghiệm khiến tốt hơn trong thời kì tới.

Bộ Công Thương thực hành đồng bộ các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu; kiểm soát chặt chẽ du nhập, nhất là các hoạt động du nhập tiểu ngạch và các hoạt động tạm bợ nhập, tái xuất các sản phẩm nông phẩm; lớn mạnh đồng bộ thị phần trong nước, không để các công ty nước ngoài chi phối; khuyến khích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh thực hành cuộc vận động “Người Việt Nam dành đầu tiên tiêu dùng hàng Việt Nam”.

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn quy tụ chỉ đạo thực hành các biện pháp đảm bảo tăng trưởng 3,05%, xuất khẩu nông phẩm đạt 33-34 tỷ USD; chỉ đạo, chỉ dẫn các địa phương thực hành nghiêm chỉnh, hiệu quả các biện pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và tránh thiệt hại đối với phân phối; chủ trì, liên kết với các Bộ, cơ quan liên đới rà soát, có biện pháp đồng bộ để ngăn chặn hiện trạng phân bón kém chất lượng, kém quan hệ lâu dài.

Ngoài ra, Chính phủ cũng buộc phải Bộ Giao thông Vận chuyển vận xử lý nghiêm các vi phạm, chống không chủ động, lợi ích hàng ngũ trong thực hành các công trình BOT; rà soát, coi xét cụ thể phương án đầu tư công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông để tiêu tiêu dùng hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước, đảm bảo công khai, sáng tỏ, hợp tác lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người tiêu tiêu dùng.

Ngân Hà