Thủ tướng: ‘Bình quân đầu người thấp thì chưa thể tự hào’Kết luận hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương cuối ngày 2/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa đề cập tới gắng sức thực hành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 2018. Ông phân tách, tăng trưởng GDP 6 tháng đạt 7,08% cao nhất 7 năm, nhưng nhiều cảnh báo động năng tăng trưởng đang giảm đi.

Đất nước ta lớn mạnh nhiều mặt nhưng bình quân đầu người còn phải chăng thì chưa thể kiêu hãnh. Để đạt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm thì phải tiếp diễn mua động năng tăng trưởng mới, không chạy thì chẳng thể kịp, giả thử bổn cũ chép lại thì tôi và các bạn vẫn giậm chân tại chỗ”, Thủ tướng đề cập.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

Cũng theo lãnh đạo Chính phủ, 2 năm vừa qua môi trường buôn bán đã cải thiện nhưng không đồng đều giữa các địa phương, bộ, ngành; vẫn còn trạng thái “trên nóng, dưới lạnh, lợi ích đội ngũ”.

“Gần đây, Đảng và Nhà nước đã gắng sức chống lợi ích đội ngũ qua các vụ án, có những người từng là lãnh đạo cao. Sức ì này, sứ mạng này tôi và các bạn chưa làm cho đến nơi, đến chốn. Cứ ngại, sợ sứ mạng và hạn chế né sứ mạng thì làm cho sao xã hội lớn mạnh được, khi mà quyền lực đó, sứ mạng đó thuộc về những người thực thi”, Thủ tướng đề cập, đồng thời nhấn mạnh, không thay đổi theo hướng hiện đại theo phong trào, hình thức, hô khẩu hiệu mà phải bản chất, tạo niềm tin trong quần chúng. #, tổ chức.

Thủ tướng nêu 4 cỗi nguồn dẫn đến trạng thái trì trệ của quốc gia, là chưa tuân thủ đúng ý thức kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa; kỷ cương phép nước chưa nghiêm; thụt két, bị động, lợi ích đội ngũ xảy ra trầm trọng, kéo dài và rốt cuộc là bệnh quan liêu, xa dân.

“Những nhà làm cho chính sách phải nghĩ suy, giải quyết các cỗi nguồn này để quốc gia lớn mạnh nhanh hơn, xa hơn. Không thể để trạng thái cán bộ không làm cho cũng không sao, chẳng thể dung túng cho sự không có sự để ý quan tâm, lợi ích đội ngũ”, ông tiếp lời.

Trước trạng thái “trên nóng, dưới lạnh”, sức ì thay đổi theo hướng hiện đại càng ngày càng lớn, Thủ tướng bắt buộc, từng người tham gia Chính phủ, Chủ tịch tỉnh thẩm định địa phương mình, tư nhân mình đã làm cho được gì, gắng sức như thế nào để vươn lên đáp ứng bắt buộc mà Đảng, nhà nước, quần chúng. # giao. “Từng cơ quan, từng tư nhân phải nghĩ suy cách tân thông minh để lớn mạnh, trong đó có việc thực hành tốt chủ trương phòng chống thụt két, lợi ích đội ngũ”, lãnh đạo Chính phủ đề cập.

Dẫn báo cáo của Tổ công việc Chính phủ, Thủ tướng nêu, hết quý II có 738 điều kiện buôn bán trong hơn 5.700 điều kiện được huỷ bỏ, sửa hoặc thuần tuý hoá. Nhiều Bộ trưởng tuyên bố nhưng thực tại chưa cắt giảm bản chất.

31/10/2018 là thời hạn Chính phủ ban hành Nghị định cắt giảm điều kiện buôn bán, nhưng đến nay mới có Bộ Công Thương ban hành Nghị định sửa đổi, số doanh nghiệp khác đang hoàn thiện dự thảo báo cáo Chính phủ và có bộ còn chưa vun đắp dự thảo nghị định…

Vì thế, Thủ tướng bắt buộc các bộ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện buôn bán, trình Thủ tướng trước 15/8, xin hứa ban hành trước 31/10. “Nội dung các nghị định này phải cắt giảm bản chất các điều kiện buôn bán, ngăn chặn nguy cơ giấy phép con núp bóng dưới các văn bản sắp ban hành; hạn chế trạng thái có thể hiểu thế nào cũng thực thi được, phần đúng thuộc cơ quan điều hành Nhà nước, phần sai thuộc người dân”, Thủ tướng lưu ý.

Anh Minh