Thu nhập thấp có thể đóng thuế ít hơn

Bộ Tài chính vừa lấy quan điểm sửa đổi 1 loạt Luật thuế, trong đó có Luật Thuế thu nhập tư nhân để khiến cho hạ tầng báo cáo trình Chính phủ. Theo đó, số bậc thuế phải đóng sẽ giảm và điều chỉnh thu nhập tính thuế ở các bậc 1, 2 đồng thời quy định khoảng cách rộng ở các bậc rẻ. Thu nhập tính thuế là khoản thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ.

Cụ thể như sau:

Bậc Hiện hành Đề xuất
Thu nhập tính thuế/tháng Thuế suất Thu nhập tính thuế/tháng Thuế suất
1 Đến 5 5% Đến 10 5%
2 Trên 5 đến 10 10% Trên 10 đến 30 10%
3 Trên 10 đến 18 15% Trên 30 đến 50 20%
4 Trên 18 đến 32 20% Trên 50 đến 80 28%
5 Trên 32 đến 52 25% Trên 80 35%
6 Trên 52 đến 80 30%
7 Trên 80 35%

* Đơn vị: Triệu đồng

Ví dụ, giả như trước đây thu nhập tính thuế dưới 5 triệu đồng đã phải đóng thuế suất 5% thì dự thảo mới buộc phải nâng lên 10 triệu. Tương tự, giả như phần thu nhập tính thuế 20 triệu đồng, giả như theo quy định cũ phải đóng thuế suất 20% theo bậc 4 thì với dự thảo mới chỉ đóng theo bậc 2 là 10%.

Tại buổi họp báo chiều 15/8, ông Phạm Đình Thi – Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính giảng giải, chỉ tiêu sửa đổi lần này là để thích hợp với thực tại, dễ tính toán, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Ngoài ra, theo ông cũng là để thực hành kế hoạch đổi mới của lĩnh vực thuế, giảm thuế trực thu.

Theo số liệu từ Tổng cục thuế, 70% người nộp thuế từ tiền lương, tiền công nộp thuế ở bậc 1 và 2. Do đó, ông Thi khẳng định: “Người nộp thuế ở bậc rẻ kiên cố sẽ hưởng lợi”. Nếu được duyệt y, gánh nặng thuế thu nhập tư nhân từ tiền lương của những người thu nhập rẻ sẽ giảm.

Thuế thu nhập tư nhân nộp về ngân sách hiện đã vượt số thu từ dầu thô và liên tục tăng mạnh qua các năm. Năm 2014, ngân sách thu hơn 47.000 tỷ đồng từ sắc thuế này nhưng đến năm 2016 đã tăng lên 64.000 đồng và theo dự toán 2017 có thể vượt 80.000 tỷ đồng.

Thanh Thanh Lan