Thống đốc quyết định ngân hàng được bảo lãnh ‘nhà ở trên giấy’Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 13 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 07 quy định về bảo lãnh ngân hàng liên đới trong hoạt động bảo lãnh tổng thể và hoạt động bảo lãnh trong bán, cho thuê mua BĐS hình thành trong ngày mai nói riêng của các đơn vị nguồn vốn vay, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

thong-doc-quyet-dinh-ngan-hang-duoc-bao-lanh-nha-o-tren-giay

Thống đốc sẽ quy định những ngân hàng đủ kỹ năng bảo lãnh BĐS hình thành trong ngày mai. Ảnh: PV.

Theo đó, liên đới tới bảo lãnh BĐS hình thành trong ngày mai, Thống đốc sẽ ban hành quy định ban bố danh sách ngân hàng đủ kỹ năng. Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng sẽ là đơn vị đầu mối tự rà soát các ngân hàng theo các tiêu chí để trình Thống đốc ban bố danh sách và khi có sự đổi thay sẽ cập nhật và điều chỉnh lại danh sách.

Ngân hàng thương nghiệp đủ kỹ năng phải đáp ứng 2 tiêu chí. Thứ nhất, trong giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại các văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng. Thứ hai là ngân hàng đó không bị cấm thực hành bảo lãnh BĐS hình thành trong ngày mai trong thời kỳ bị kiểm soát đặc thù.

Số dư bảo lãnh được xác định theo tiến độ nộp tiền cho chủ đầu tư và giảm dần khi bổn phận bảo lãnh đối với bên mua kết thúc theo quy định tại điều 23 Thông tư 07.

Thông tư sửa đổi cũng quy định có độ trễ trong việc cập nhật số tiền đã nhận của chủ đầu tư nhằm tạo thuận lợi trong tác nghiệp của các ngân hàng thương nghiệp và chủ đầu tư nhưng tối thiểu phải công bố 1 lần vào ngày chung kết hằng tháng để làm cho cơ sở vật chất xác định số dư bảo lãnh. Chủ đầu tư tự chịu sứ mệnh trước luật pháp về việc công bố chính xác số tiền đã nhận ứng trước của các bên mua theo đúng thời kì thoả thuận cho ngân hàng thương nghiệp.

Chủ thể tham dự thương lượng bảo lãnh (bao gồm cả anh chị được bảo lãnh và các bên có liên đới) là tư nhân, pháp nhân (cả trong nước và nước ngoài). Các đơn vị không có nhân cách pháp nhân khi tham dự quan hệ bảo lãnh thì chủ thể tham dự xác lập, thực hành các thương lượng bảo lãnh thực hành theo quy định tại Điều 101 Bộ Luật dân sự.

Ngoài ra, Thông tư 13 cũng bổ sung nội dung quy định không cho phép bảo lãnh trả tiền trái phiếu đối với đơn vị phát hành với mục đích cơ cấu lại nợ và trái phiếu phát hành bởi đơn vị con, đơn vị liên kết của đơn vị nguồn vốn vay khác.

Nội dung bổ sung này nhằm cam đoan đồng bộ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc kiểm soát hoạt động cấp nguồn vốn vay của ngân hàng đối với đơn vị con, đơn vị liên kết và tránh việc đơn vị nguồn vốn vay mua trái phiếu đơn vị phát hành với mục đích cơ cấu lại các khoản nợ.

Thanh Lê