Thống đốc: ‘Không dùng ngân sách để xử lý ngân hàng yếu kém’

Về gia hạn cho vay với tổ chức xuất khẩu, Thống đốc cho biết, vừa qua kết thúc vay vốn ngoại tệ, chuyển sang mua bán để ổn định trị giá đồng Việt Nam. Nhưng xét thực tiễn, NHNN sẽ coi xét gia hạn cho vay ngắn hạn với tổ chức xuất khẩu, vì giá tiền vay ngoại tệ phải chăng hơn so với vay tiền trìnhng. NHNN vẫn có sức chị đựng từng bước giảm thiểu vay ngoại tệ. Các tổ chức cần chủ động vun đắp phương án buôn bán, chuyển sang vay VND.

Về không cân bằng lãi suất cho vay đồng ngoại tệ, VND, ông Hưng training thực tiễn lãi suất là giá vốn. Giữa các ngân hàng Việt Nam kỹ thuật, quy mô vốn, kỹ năng khó khăn khác nhau, ngân hàng lớn thì lãi suất huy động phải chăng hơn, còn ngân hàng nhỏ phải chăng hơn, chính yếu nguồn thu đến từ hoạt động nguồn hỗ trợ.

Trong điều hành, NHNN chỉ ứng dụng trần lãi suất huy động tiền gửi ngắn hạn 1-6 tháng, căn bản các ngân hàng khó khăn trên thị phần để hút người mua. NHNN kiểm soát để không có sự gia tăng lãi suất huy động đột biến, an toàn bộ máy. “Lãi suất huy động cũng không không cân bằng quá lớn giữa các ngân hàng”, ông nhận xét.

Lãi suất cho vay hiện cơ quan điều hành chỉ quy định trần với 5 lĩnh vực ưu ái, còn lĩnh vực khác ngân hàng giao kèo với người mua. Ngân hàng nào quản trị tốt, quy mô lớn có thể lãi vay phải chăng hơn, còn ngân hàng nhỏ lãi vay sẽ cao hơn.

Để cam đoan an toàn không xảy ra đổ vỡ vạc, rủi ro bộ máy, Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh, NHNN sẽ triển khai quyết liệt cơ cấu lại bộ máy ngân hàng, xử lý nợ xấu, “tin tưởng hoạt động ngân hàng thời kì tới an toàn, lành mạnh hơn”