Thiệt hại mỗi giao dịch thẻ ở Việt Nam chỉ bằng một phần ba thế giới

Mở đầu phiên chất vấn ngày 17/11, Thống đốc Lê Minh Hưng tiếp diễn tư vấn các vấn đề đã được đại biểu đặt ra cuối giờ chiều qua. Trong đó, về ăn gian trong trả tiền thẻ ATM, người đứng đầu lĩnh vực ngân hàng thừa nhận, hành vi ăn gian trong trả tiền thẻ đang gia tăng đáng lo ngại tại Việt Nam và các nước.

Thống đốc cho biết, theo thống kê của Visa, tổng hành vi ăn gian trong trả tiền thẻ là hơn 21 tỷ USD, bình quân 100 USD thương lượng thẻ thì thiệt hại là 7 cent, tương đương 0,07%. Mức thiệt hại của Việt Nam chỉ bằng 1 phần ba mức bình quân toàn cầu. “Nhưng đúng là hiện tượng này đang có chiều hướng gia tăng”, ông đề cập.

Thống đốc nhận định duyên cớ là do nghiêm mật của ngân hàng có lỗ hổng, người tiêu dùng không nghiêm mật tốt tin tức tư nhân; công ty ưng ý thẻ còn lỗ hổng trong nghiêm mật tin tức.

“Cá biệt có công ty ưng ý thẻ thông lưng với kẻ xấu, thực hành ăn gian, cướp đoạt của cải của chủ thẻ”, ông cho biết. Vì thế Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, quy định pháp lý từ an ninh an toàn, chuyển bộ máy từ thẻ từ sang thẻ chip để nghiêm mật bộ máy cao hơn, tăng cường rà soát, giám sát bộ máy thẻ…

Sau phần tư vấn của Thống đốc, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương tranh cãi thêm, ở Việt Nam dù mới có nhiều trường hợp nhỏ lẻ, diễn ra không nhiều, không lớn nhưng cũng tạo ra lo ngại cho các bạn. Ông cũng cho biết, việc đầu tư nghiêm mật cho bộ máy nghiêm mật của mỗi ngân hàng cũng khác nhau. Do đó, đại biểu yêu cầu Thống đốc cho biết sắp tới có chỉ đạo như thế nào để mang lại niềm tin cho các bạn.

Đây là kỳ họp Quốc hội thứ nhất ông Hưng đăng đàn tư vấn chất vấn sau hơn 1 năm nhậm chức. Các vấn đề mà Thống đốc tư vấn tập hợp vào duyên cớ gây thất thoát lớn ở 1 số ngân hàng cũng như biện pháp của Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng 0 đồng, có phải tiêu dùng đến ngân sách hay không…

Nguyễn Hà