Thí điểm bán đấu giá thuốc lá nhập lậu bị tịch thuNgày 4/10, Văn phòng Chính phủ thông báo quan niệm của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định thể nghiệm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị trưng thu.

Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định. Đối với những loại thuốc lá ngoại nhập lậu bị trưng thu mà còn có bảo đảm thì để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Dự thảo này phải trình Thủ tướng ký ban hành trước ngày 15/10.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, hài hòa với các cơ quan liên đới tiếp diễn nghiên cứu, tham vấn Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo 389 đất nước chỉ đạo UBND các tỉnh, thành, các hàng ngũ chức năng đẩy mạnh công việc chống buôn lậu, gian lậu thương nghiệp và hàng nhái, chống buôn lậu thuốc lá… Đồng thời, quyết liệt triệt phá các con đường dây ổ lực lượng, các đầu nậu lớn trên các tuyến biên thuỳ, con đường biển…, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu trên thị phần nội địa.

thi-diem-ban-dau-gia-thuoc-la-nhap-lau-bi-tich-thu

Thuốc lá ngoại nhập lậu bị trưng thu mà còn có bảo đảm có thể sẽ được thể nghiệm tiêu thụ thay vì tiêu hủy như lâu nay.

Bộ Công Thương có nhiệm vụ chỉ đạo các tổ chức chức năng tăng cường rà soát, kiểm soát bộ máy cung ứng, bộ máy bán buôn thuốc lá trên cả nước. Còn Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và các tổ chức phân phối thuốc lá chủ động hài hòa với các Bộ, lĩnh vực, địa phương và các hàng ngũ chức năng trong việc cung cấp tin tức về buôn lậu thuốc lá, tăng tiến hiệu quả chiến đấu chống buôn lậu, che chở phân phối trong nước.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Ngoại giao chủ trì, hài hòa với Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Tài chính nghiên cứu, thẩm định các vấn đề pháp lý của Công ước khung của Tổ chức Y tế thế giới về kiểm soát thuốc lá và các Nghị định thư liên đới xem trong đó có bao lăm nước đã ký và tính pháp lý buộc ràng. Đồng thời, tham khảo kinh nghiệm của 1 số nước trong bản đồ có cùng điều kiện địa lý và kinh tế, xã hội với Việt Nam liên đới đến xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị trưng thu để kiến nghị nháii pháp xử lý thích hợp. Sau đó báo cáo Thủ tướng.

Theo dự thảo được Bộ Tài chính trình trước đó, việc đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị trưng thu còn có bảo đảm phải thực hành tại trọng điểm nhà sản xuất đấu giá của cải do UBND tỉnh, TP quy chế thành lập. Mặt hàng này sau khi hoàn thành giấy má đấu giá, tổ chức trúng đấu giá được phép chọn lọc để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu.

Đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị trưng thu trước khi chuyển tiêu thụ nội địa, cơ quan chức năng bắt buộc phải được dán tem ám hiệu đấu giá, ghi nhãn mặt hàng, nhãn mặt hàng thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam và in cảnh báo khỏe mạnh trên bao bì thuốc lá theo quy định của Bộ Y tế.

Ngoài ra, việc xuất khẩu chỉ cho phép thực hành qua các cửa khẩu quốc tế (bao gồm cửa khẩu con đường sắt, con đường thủy, con đường biển và con đường hàng không) và cửa khẩu chính, không cho phép xuất khẩu bằng con đường bộ và đến các nước có chung con đường biên thuỳ lục địa.

Hoàng Thùy