Thêm điều kiện ‘siết’ doanh nghiệp nhập khẩu ôtôNghị định 116/2017 quy định điều kiện cung ứng, lắp ráp, du nhập và buôn bán nhà sản xuất bảo dưỡng, lau trùi ôtô vừa được Chính phủ ban hành với nhiều quy định chặt chẽ hơn.

Theo đó, tổ chức muốn cung ứng, lắp ráp hay du nhập ôtô sẽ phải tuân thủ các điều kiện về cơ sở vật chất bảo dưỡng, lau trùi, triệu hồi xe; điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, che chở môi trường …

Trường hợp du nhập ôtô, tổ chức phải có cơ sở vật chất bảo dưỡng, lau trùi hoặc ký giao kèo thuê, hoặc là đại lý uỷ quyền của nhà cung ứng chính nhà sản xuất ở nước ngoài. Ngoài ra, tổ chức cũng phải có giấy uỷ quyền chính nhà sản xuất về triệu hồi ôtô du nhập tại Việt Nam.

Nếu không thực hành hầu hết quy định về triệu hồi, bảo dưỡng và thu hồi ôtô thải bỏ; không bảo cáo theo quy định…, tổ chức sẽ bị tước giấy phép.

them-dieu-kien-siet-doanh-nghiep-nhap-khu-oto

Doanh nghiệp muốn du nhập ôtô phải đáp ứng nhiều điều kiện buôn bán khó tính.

Để sở hữu cơ sở vật chất bảo dưỡng, lau trùi ôtô, tổ chức (lắp ráp, cung ứng hay du nhập) phải đáp ứng 10 điều kiện. Một là, nhà xưởng được vun đắp trên khu đất thuộc quyền dùng hợp pháp của tổ chức.

Hai là, mặt bằng, nhà xưởng bảo đảm chuyên dụng cho bảo dưỡng, lau trùi.

Ba là, cơ sở vật chất bảo dưỡng, lau trùi phải có các gianh giới biệt lập, như: khu kết nạp, bàn giao, lau trùi, tôn tạo, rà soát xuất xưởng, có nhà điều hành, kho linh kiện, phụ kiện, gianh giới rửa xe…

Bốn là quy định tổ chức, cơ sở vật chất phải có hầu hết các công cụ, trang thiết bị, nhân công chuyên dụng cho công việc bảo dưỡng, lau trùi ôtô. Hệ thống trang thiết bị đo lường chuyên dụng cho công việc bảo dưỡng, lau trùi ôtô phải tuân thủ các quy định của luật pháp về đo lường, căn cứ đất nước TCVN 11794 .

Ngoài ra, tổ chức cũng phải đáp ứng quy định về thiết bị chẩn đoán động cơ, hiện trạng công nghệ của xe (đối với ôtô có vật dụng bộ điều khiển điện tử) thích hợp với các loại xe do cơ sở vật chất thực hành bảo dưỡng, lau trùi. Phần mềm thiết bị chẩn đoán phải tuân thủ các quy định về sở hữu trí não.

Bên cạnh đó, các tổ chức cũng phải đáp ứng đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, giấy má che chở môi trường được cơ quan thẩm quyền phê chuẩn.

Cũng theo Nghị định này, các tổ chức, cơ sở vật chất bảo dưỡng, lau trùi ôtô cũng phải đảm bảo về việc hỗ trợ công nghệ và cung cấp linh kiện, phụ kiện chuyên dụng cho việc bảo dưỡng, lau trùi.

Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận chuyển vận là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực cơ sở vật chất bảo dưỡng, lau trùi ôtô.

Nghị định cũng đưa ra điều khoản chuyển tiếp cho các tổ chức thời kì chuẩn bị đáp ứng điều kiện buôn bán mới. Với các tổ chức cung ứng, lắp ráp ôtô đang hoạt động sẽ được tiếp diễn buôn bán trong 18 tháng từ khi ngày 17/10 và sau thời hạn trên số tổ chức này phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định mới.

Trong khi đó, tổ chức du nhập ôtô chỉ còn chưa đầy 2 tháng hoạt động theo quy định hiện hành. Kể từ 1/1/2018 chỉ những tổ chức được cấp giấy chứng thực mới từ cơ quan điều hành mới được quyền du nhập xe.

Anh Minh