Thẻ tín dụng có thể không được rút quá 5 triệu đồng mỗi ngàyNgân hàng Nhà nước vừa thông báo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016 quy định về hoạt động thẻ nhà băng.

Theo đó, đối với việc rút tiền mặt bằng thẻ ở nước ngoài, để tránh việc tiêu dùng tiền mặt (ngoại tệ) được rút từ thẻ sau đó ăn xài không đúng mục đích được phép theo luật pháp ngoại hối, tại dự thảo quy định các thương lượng rút tiền mặt bằng thẻ tại nước ngoài sẽ bị dừng hạn mức tối đa theo ngày.

Dự thảo nêu rõ đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, 1 thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng trong 1 ngày.

the-tin-dung-co-the-khong-duoc-rut-qua-5-trieu-dong-moi-ngay

Sắp tới, thẻ nguồn hỗ trợ không được rút quá 5 triệu mỗi ngày. Ảnh: PV.

Đối với thương lượng rút tiền mặt VND từ thẻ tại tổ chức ưng ý thẻ, mỗi thẻ được rút tối đa là 5 triệu đồng trong 1 ngày. Điều này được ban soạn thảo giảng giải là để tránh rủi ro nên phải có dừng hạn mức rút tiền mặt bằng thẻ qua POS tại tổ chức ưng ý thẻ theo ngày (hạn mức rẻ để tiêu dùng chỉ trong các trường hợp thiết yếu, thích hợp với thông lệ các nước).

Đồng thời dự thảo cũng quy định, trường hợp phát hành thẻ nguồn hỗ trợ có của nả đảm bảo, hạn mức nguồn hỗ trợ cấp cho chủ thẻ không quá 80% trị giá của của nả đảm bảo và tối đa là 1 tỷ đồng Việt Nam. Trường hợp phát hành thẻ nguồn hỗ trợ không có của nả đảm bảo: Hạn mức nguồn hỗ trợ cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng.

Theo ban soạn thảo, vấn đề này chưa có tiền lệ trong thực tiễn nên khi mới khởi đầu cho phép thực hành sau khi sửa đổi Luật các Tổ chức nguồn hỗ trợ cũng cần được coi xét cẩn trọng. Tại dự thảo quy định theo hướng dừng hạn mức nguồn hỗ trợ tối đa theo từng trường hợp phát hành thẻ nguồn hỗ trợ (có của nả đảm bảo hoặc không có của nả đảm bảo).

Ngoài ra, tại dự thảo sửa đổi, bổ sung này cũng mở mang đối tượng tiêu dùng thẻ nguồn hỗ trợ. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ mở mang thêm đối tượng chủ thẻ chính 15 đến 18 tuổi cho thẻ nguồn hỗ trợ, thẻ ghi nợ được thấu chi để đồng bộ với quy định về đối tượng được vay của Luật các Tổ chức nguồn hỗ trợ.

Sửa đổi quy định về việc phát hành thẻ ghi nợ không được thấu chi cho chủ thẻ phụ là người từ đủ 6 tuổi vì không khả thi trong thực tiễn các nhà băng đang triển khai.

Song song đó, xuất hành từ 1 số vụ việc trong thực tiễn, dự thảo Thông tư bổ sung quy định đối với trường hợp phát hành thẻ cho người nước ngoài nhằm tránh trạng thái người nước ngoài nhập cảnh trong thời kì ngắn, mở thẻ rồi xuất cảnh và tiêu dùng thẻ để thực hành hoặc tiếp tay cho các hoạt động phạm tội.

Vì vậy, dự thảo quy định trường hợp đối tượng được tiêu dùng thẻ là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên. Thời hạn hiệu lực của thẻ của tư nhân trong trường hợp này không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam.

Thanh Lê