Thay Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt NamTổng tổ chức Giấy Việt Nam (Vinapaco) vừa có văn bản báo cáo gửi Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc ban bố nguồn tin thất thường liên đới đến nhân sự.

Theo đó, ông Vũ Thanh Bình sinh năm 1958, người tham gia Hội đồng người tham gia kiêm Tổng giám đốc Vinapaco thôi giữ chức phận Tổng giám đốc để khiến cho người tham gia chuyên trách Hội đồng người tham gia Vinapaco. Ông Nguyễn Việt Đức – Phó tổng giám đốc sẽ là người thay thế ông Bình, đồng thời là người đại diện theo luật pháp mới của tổ chức này.

Ông Bình được cho là có liên đới đến phận sự khi để nhiều tổ chức thuộc lĩnh vực giấy khiến cho ăn thua lỗ trong thời kì dài. Nổi lên trong số này là phần vốn góp hàng chục tỷ đồng của Vinapaco tại Công ty cổ phần Giấy Bãi Bằng (BBP) đang có nguy cơ mất trắng.

thay-tong-giam-doc-tong-cong-ty-giay-viet-nam

Tổng tổ chức Giấy Việt Nam thay Tổng giám đốc.

Theo bản báo cáo công nợ tại BBP quá trình 2011-2016 của Ban kiểm soát nội bộ Vinapaco, năm 2011 tổ chức này nảy sinh khoản công nợ khó đòi lên tới hơn 31 tỷ đồng. Đây cũng là thời điểm ông Vũ Thanh Bình là người đại diện phần vốn của Vinapaco tại BBP với chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị.

Đến hết năm 2014, Công ty BBP ghi nhận lỗ lũy kế hơn 210 tỷ trên tổng số hơn 218,5 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, đồng nghĩa mất 96,4% vốn chủ sở hữu. Năm 2015, Công ty BBP tiếp diễn lỗ thêm hơn 45 tỷ đồng.

Hoạt động của Tổng tổ chức Giấy Việt Nam được chú ý và nói đến nhiều trong thời kì cách đây không lâu khi Chính phủ và Bộ Công Thương liên tục khiến cho việc với lãnh đạo tổ chức này xung vòng quanh việc xử lý công trình ngàn tỷ thua lỗ là Nhà máy bột Giấy Phương Nam.

Báo cáo nguồn vốn quý I/2017 của Vinapaco cho biết, doanh số 537 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 17,8 tỷ. Tuy đã có lãi trở lại song luỹ kế đến 31/3/2017, tổ chức mẹ – Vinapaco vẫn lỗ gần 100 tỷ đồng. Trước đó, cuối năm 2016, mức lỗ còn lên tới 120 tỷ.

Anh Minh