Thanh tra vượt trần lãi suất huy động USDThống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản bắt buộc các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hành tốt quy định về huy động vốn bằng ngoại tệ.

Theo văn bản này, từ ngày 12/9, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thị thành doanh nghiệp thanh tra, rà soát việc chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động bằng ngoại tệ.

thanh-tra-vuot-tran-lai-suat-huy-dong-usd

Ngân hàng Nhà nước thanh tra việc vượt trần lãi suất huy động ngoại tệ. Ảnh: PV.

Thống đốc bắt buộc xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, trong đó tùy chừng độ vi phạm bắt buộc Thống đốc không coi xét, ưng ý yêu cầu mở mới chi nhánh, phòng thương lượng, máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp nhà cung cấp mới hoặc triển khai nghiệp vụ buôn bán mới đối với ngân hàng vi phạm quy định về lãi suất huy động ngoại tệ. Cùng với đó, nhà chủa quản tăng cường công việc giám sát diễn biến huy động, cho vay và thanh khoản bằng ngoại tệ của ngân hàng để kịp thời báo cáo Thống đốc xử lý.

Trong văn bản này, Thống đốc cũng bắt buộc các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng nguồn hỗ trợ bằng ngoại tệ, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nguồn hỗ trợ trên huy động vốn bằng ngoại tệ ở mức thích hợp, xin hứa cân đối nguồn vốn giữa huy động và cho vay, tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động cấp nguồn hỗ trợ bằng ngoại tệ.

Các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ chấp hành đúng mức lãi suất huy động được quy định (tức 0%), không ứng dụng các giải pháp khoa học để lách, vượt trần lãi suất huy động; ngăn cấm khó khăn không lành mạnh trong huy động vốn.

Đồng thời, Nhà chủa quản bắt buộc ngân hàng tự rà soát, phát hiện những vi phạm về mức lãi suất huy động; chỉ đạo sắp xếp lại và xử lý nghiêm người đứng đầu các chi nhánh, doanh nghiệp để xảy ra vi phạm,…

Các ngân hàng chủ động báo cáo về Ngân hàng Nhà nước những doanh nghiệp nguồn hỗ trợ khó khăn không lành mạnh vi phạm quy định về mức lãi suất huy động bằng ngoại tệ. Mặt khác, thực hành các chương trình khuyến mại trong huy động vốn, cho vay đúng quy định của luật pháp và tiết giảm tối đa giá bán truyền bá, khuyến mại, trông nom người dùng để xin hứa hiệu quả buôn bán.

Thống đốc bắt buộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thị thành có văn bản chỉ đạo các ngân hàng trên bản đồ chấp hành nghiêm các quy định về lãi suất huy động ngoại tệ.

Thanh Lê