Thanh tra tài chính tại Tập đoàn Điện lực Việt NamVăn phòng Chính phủ vừa có ban bố kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ về vấn đề thanh tra nguồn vốn tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, Bộ Tài chính luận bàn, làm cho rõ các nội dung liên đới đến việc bút toán khoản không cân bằng phí thuê bao chuyển vận tuyến phố ống dẫn khí Phú Mỹ – TP HCM công đoạn 2012 – 2015 và khoản lãi không cân bằng tỷ giá do giám định lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ đến cuối năm 2016 tại công ty mẹ – EVN để hoàn chỉnh kết luận thanh tra, cam đoan đúng thẩm quyền và quy định, đồng thời tạo điều kiện cho EVN thực hành hiệu quả chỉ tiêu cung ứng buôn bán đã được duyệt y.

Phó thủ tướng buộc phải trong thời kỳ thực hành, giả sử có nảy sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và EVN chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính sớm hoàn thiện kết luận thanh tra tài chính tại EVN.

Lãnh đạo Chính phủ buộc phải Bộ Tài chính sớm hoàn thiện kết luận thanh tra nguồn vốn tại EVN.

Theo quy chế truy vấn thu thuế của Bộ Tài chính với EVN, tập đoàn này bị buộc phải truy vấnthu 1.935 tỷ đồng do bút toán sai 1 số khoản tầm giá, dẫn tới kế quả kinh doanh và lợi nhuận năm 2015, 2016 giảm. Trong 1.935 tỷ đồng thuế bị truy vấn thu của EVN có 88,3 tỷ đồng là thuế thu nhập công ty năm 2015, gần 970 tỷ thuế thu nhập công ty năm 2016 và 877 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Quyết định của Bộ Tài chính nêu rõ, EVN đã bút toán vào tầm giá năm 2015 gần 1.342 tỷ đồng là khoản không cân bằng phí thuê bao chuyển vận tuyến phố ống dẫn khí Phú Mỹ – TP HCM công đoạn 2012 – 2015. Việc bút toán này, theo Bộ Tài chính, “không đúng chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng” vào tháng 10/2016.

Tuy nhiên phản hồi về kết luận thanh tra nguồn vốn này, EVN cho rằng, đây là khoản tầm giá hồi tố cước chuyển vận khí Phú Mỹ – TP HCM đã nảy sinh trong công đoạn 2012-2015. Tháng 2/2016, Văn phòng Chính Phủ có công văn cho phép EVN được phân bổ khoản tầm giá phí này và giao Bộ Công Thương buộc phải thời kì thực hành thích hợp (ngắn hơn 5 năm). Trong năm 2015, EVN đã chắt lót tầm giá và cân đối, phân bổ được 1.341 tỷ đồng vào kết quả cung ứng buôn bán năm 2015.

Cũng theo tập đoàn này, việc phân bổ tầm giá trên vào năm 2015, 2016 thay cho năm 2016, 2017 là “sự nỗ lực của EVN trong chắt lót tầm giá tự cân đối để giảm sức ép tăng giá bán lẻ điện và giá điện tăng từ 1/12/2017 không gồm khoản tầm giá trên”. Ngoài ra, do khoản tầm giá hồi tố cước chuyển vận khí đã không đưa vào phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện nên EVN không có nguồn để bù đắp giả sử tầm giá này xuất toán khỏi tầm giá năm 2015 và chuyển phân bổ vào tầm giá cung ứng buôn bán năm 2017.

Anh Minh