Thanh tra Metro, Big C mất cả năm, Bộ Tài chính muốn sửa LuậtĐề xuất kéo dài thời kì thanh tra thuế với 1 số doanh nghiệp vừa được Bộ Tài chính đưa vào trong tờ trình sửa đổi tại dự thảo Luật Quản lý thuế. Theo quy định bây giờ, thời hạn thanh tra thuế do Tổng cục Thuế tiến hành không quá 45 ngày làm cho việc, trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày.

thanh-tra-metro-big-c-mat-ca-nam-bo-tai-chinh-muon-sua-luat

Bộ Tài chính cho rằng thanh tra những doanh nghiệp có liên kết nước ngoài tốn rất nhiều thời kì.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, đối với các cuộc thanh tra chuyên đề, thanh tra các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đa đất nước, quy định bây giờ không thích hợp do việc thu thập nguồn tin về doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp liên kết ở nước ngoài, nguồn tin về các đàm phán diễn ra ở bên ngoài Việt Nam mất rất nhiều thời kì.

Dẫn báo cáo tổng kết của Tổ chức liên kết và tăng trưởng kinh tế (OECD), đại diện Bộ Tài chính cho hay, thời kì làng nhàng để thực hành 1 cuộc thanh tra giá chuyển nhượng tại các nước trên toàn cầu là 573 ngày làm cho việc.

“Qua thanh tra thực tiễn đối với 1 số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Metro, Big C…, thời kì để hoàn tất 1 cuộc thanh tra thường trên 1 năm do phải trợ thời giới hạn thanh tra để chờ doanh nghiệp cung cấp bổ sung nguồn tin, giấy má, tài liệu”, Bộ Tài chính huấn luyện.

Vì vậy, Bộ Tài chính bắt buộc phương án sửa đổi theo hướng kéo dài thời kì. Cụ thể, giả định thanh tra doanh nghiệp có đàm phán liên kết xuyên giáp ranh, thời hạn thanh tra không quá 360 ngày làm cho việc tại trụ sở người nộp thuế. Ngoài ra, thời kì thanh tra không bao gồm thời kì cung cấp tài liệu, thảo luận nguồn tin và thời kì trợ thời giới hạn, hoãn.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính muốn lĩnh vực thuế cũng được giao chức năng dò xét chuyên dụng cho chủa quản Nhà nước trong lĩnh vực gánh vác, giống như lĩnh vực thương chính.

Dự thảo huấn luyện, về thực chất, dò xét thuế là việc cơ quan thuế thực hành quyền tố tụng về thuế trong trường hợp người nộp thuế cố tình trốn giảm thiểu sứ mạng với ngân sách Nhà nước (trốn thuế, ăn lận thuế) với mục đích trục lợi. Thẩm quyền dò xét có thể hiểu là cơ quan thuế được khám xét không báo trước cho người nộp thuế và được hỏi xét, lấy lời khai của ngừơi nộp thuế và đối tượng liên đới. Trong khi đó, người nộp thuế được dùng trạng sư hoặc người đại diện trong công đoạn dò xét.

Đại diện lĩnh vực vốn đầu tư nhấn mạnh, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều nước đã giao chức năng dò xét thuế cho cơ quan chủa quản thuế như dò xét tố tụng hình sự. Cán bộ dò xét thuế có quyền chất vấn, rà soát, thu giữ hay khám xét, tịch biên các thủ tục thủ tục có liên đới để bao bọc những bằng chứng nhanh nhất.

Dự thảo dẫn thẩm định của chuyên gia cơ quan thuế Nhật Bản cho rằng, các mối quan hệ bằng chứng trong phạm nhân thuế rất khác với phạm nhân thường nhật. “Trên toàn cầu, có trên 80 đất nước, trong đó có nhiều nước ASEAN đã thành lập phòng ban dò xét thuế,” Bộ Tài chính dẫn báo cáo thống kê cho hay.

“Khi phát hiện có hành vi vi không đươc luật pháp cho phép luật về thuế đến mức phải tróc nã cứu sứ mệnh hình sự thì cơ quan thuế, công chức thuế có thẩm quyền khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hành các hoạt động dò xét theo quy định của luật pháp tố tụng hình sự và luật pháp công ty dò xét hình sự,” Bộ Tài chính bắt buộc.

Thanh Thanh Lan