Thanh tra kiến nghị giao Bộ Công an điều tra sai phạm tại Đạm Ninh Bình

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản gửi Phó thủ tướng Trương Hòa Bình về việc xử lý sau thanh tra, giải quyết những còn đó, giảm thiểu, xử lý vi phạm tại công trình nhà máy cung ứng Đạm Ninh Bình và Công ty TNHH Một người tham gia Đạm Ninh Bình.

Trước đó, từ tháng 3/2018, Phó thủ tướng đã giao Thanh tra Chính phủ khiến cho rõ độing mức thiệt hại về kinh tế tại công trình nhà máy đạm Ninh Bình và xác định các nội dung vi phạm chuyển giấy tờ cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định và báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/5.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công Thương kiểm điểm, xác định bổn phận đối với đơn vị tư nhân liên đới và đưa ra các giải pháp giải quyết còn đó, sai phép của công trình. Cùng với đó, Chính phủ giao Kiểm toán Nhà nước thực hành kiểm toán toàn diện công trình và giao Bộ Công an tiến hành dò xét, xử lý các sai phép theo quy định luật pháp.

“Sau khi có kết quả xử lý của Bộ Công Thương, Kiểm toán Nhà nước và Bộ Công an, giả định còn có những nội dung không thể thiếu phải xử lý, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra theo chỉ đạo”, văn bản nêu rõ.

Dự án nhà máy cung ứng Đạm Ninh Bình nằm trong 12 công trình, đơn vị chậm tiến độ, yếu kém, thua lỗ ngành nghề công thương nghiệp, Bộ Công Thương đã thanh tra, có kết luận. Thanh tra Chính phủ sau đó có văn bản báo kết quả rà soát việc triển khai công việc thanh tra, kiểm toán dò xét đối với 12 công trình. Theo cơ quan này, Cục Cảnh sát Điều tra phạm nhân về kinh tế, biển thủ – Bộ Công an đang tiến hành xác minh, thu thập tài liệu liên đới và có văn bản đề xuất Tập đoàn Hóa chất cung cấp tài liệu, hồ sơ liên đới đến công trình Đạm Ninh Bình. Kiểm toán Nhà nước hiện đã cử đội dò xét đến công trình thu thập nguồn tin, giấy tờ, tài liệu liên đới.

Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) khiến cho chủ đầu tư và Tổng đơn vị Thiết kế và thầu khoán Hoàn Cầu Trung Quốc khiến cho độing thầu EPC, được vun đắp từ năm 2008 và đi vào vận hành thương nghiệp năm 2012. Tuy nhiên, ngay khi đó, đơn vị đã lỗ 75 tỷ và luỹ kế trong 4 năm (2012 – 2016) lỗ hơn 3.100 tỷ đồng. Nguyên nhân lỗ ngàn tỷ được lãnh đạo nhà máy giảng giải là mức giá cung ứng cao hơn giá bán, hàng tồn kho lớn khi mà giá ure trên thị phần lao dốc…

Nguyễn Hà