Thanh tra Chính phủ: MobiFone định giá AVG sai số hơn 8 lầnAVG luôn cạnh tranh từ khi thành lập, lỗ luỹ kế liên tục nhưng MobiFone lại dùng kết quả thẩm định giá xác định AVG trị giá 16.565 tỷ đồng khiến cho tiêu chí giá mua cổ phần. Con số này được đưa ra bởi Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá AMAX (AMAX) với những hạ tầng đầu vào theo Thanh tra Chính phủ là “thiếu tin cậy”.

Giá trị vốn chủ sở hữu của AVG chưa đến 2.000 tỷ đồng nhưng MobiFone lại sử dụng kết quả thẩm định giá lên tới hơn 16.000 tỷ đồng để làm căn cứ mua cổ phần.

Giá trị vốn chủ sở hữu của AVG chưa đến 2.000 tỷ đồng nhưng MobiFone lại dùng kết quả thẩm định giá lên tới hơn 16.000 tỷ đồng để khiến cho tiêu chí mua cổ phần.

Nhưng thực tại, trị giá của AVG chưa bằng 1 phần tám con số này. Theo Thanh tra Chính phủ, AMAX đã dùng số liệu đầu vào không có hạ tầng để xác định trị giá của nả vô hình ngoài bảng cân đối kế toán quản trị là 13.448 tỷ đồng.

Trong khi đó, giả thiết loại trừ con số này và nợ phải trả 1.134 tỷ đồng của AVG thì trị giá vốn chủ sở hữu của AVG tại thời điểm cuối tháng 3/2015 chỉ là 1.983 tỷ đồng. Con số này còn chưa tính đến việc định giá lại trị giá thực của các khoản AVG đã đầu tư nguồn vốn ra ngoài tổ chức. Như vậy cũng đồng nghĩa, kết quả định giá 16.565 tỷ đồng của AMAX gấp tới hơn 8 lần so với tính toán của Thanh tra Chính phủ.

Việc MobiFone không trừ các khoản nợ phải trả 1.134 tỷ đồng khi thương lượng giá mua cổ phần đã gây thiệt hại số tiền tương ứng.

So sánh mức 1.983 tỷ đồng với “giá mua 95% cổ phần AVG là 8.889,815 tỷ đồng cho thấy nguy cơ hiện hữu thiệt hại nguy hiểm vốn của Nhà nước tại MobiFone khoảng 7.006 tỷ đồng”, kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu.

Trong suốt công đoạn thẩm định giá của AVG, MobiFone đã khiến cho trái và thiếu sứ mạng từ việc tuyển chọn khuyên bảo cho đến nghiệm thu. Cụ thể, Tổng tổ chức này chọn Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) và đã chuyển giấy tờ bắt buộc cho VCBS trước cả khi phát hành giấy tờ. Ngoài ra, MobiFone cũng cho nhà thầu bổ sung tài liệu vào giấy tờ bắt buộc sau khi đã xét duyệt kết quả chỉ định thầu. Cách khiến cho này, theo Thanh tra Chính phủ, vi phạm hành vi bị cấm tại Điều 89 của Luật Đấu thầu.

Khi tuyển chọn Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá AMAX (AMAX), MobilFone chỉ tiêu chí vào báo giá rẻ nhất trong 3 đơn vị tư vấn, không thực hành theo quy trình chỉ định thầu, vi phạm quy định của Chính phủ.

Việc MobiFone nghiệm thu kết quả thẩm định của AMAX và nhận xét, thẩm định kết quả thẩm định này “tuân thủ các tiêu chí thẩm định giá Việt Nam” theo cơ quan thanh tra là diễn đạt sự thiếu sứ mạng. Bởi Thanh tra Chính phủ cho rằng kết quả thẩm định trị giá AVG của các tổ chức khuyên bảo không khách quan, không xin hứa hạ tầng pháp lý và độ tin cậy, vi phạm quy định các tiêu chí thẩm định giá. Kết quả đó cũng ngừng không đúng nhiều nội dung cấp thiết, nhất là về hạ tầng, tính khả thi của nguồn số liệu chiến lược thời kỳ 2015 – 2020 của AVG mà tổ chức khuyên bảo đã dùng để xác định trị giá tổ chức này.

Theo Thanh tra Chính phủ, tổng số tiền theo ký kết mà MobiFone đã ký với 2 tổ chức khuyên bảo là 3,19 tỷ đồng và đã chi số tiền 1,54 tỷ đồng. Cơ quan này kiến nghị Chủ tịch HĐTV, Phó tổng giám đốc đảm trách nguồn vốn, kế toán quản trị chịu sứ mạng thu hồi, xử lý số tiền đã chi cho 2 tổ chức khuyên bảo.

Nguyễn Hà