Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gần đây đã ký ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đất nước về đấu thầu qua mạng. Ban chỉ đạo do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khiến Trưởng ban và Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khiến Phó Trưởng ban.

Các thành viên là các Thứ trưởng (hoặc tương đương) trở lên thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ: Bộ Kế hoạch & Đầu tư; Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước; Bộ Thông tin & Truyền thông; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế; Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ.

Việc thành lập Ban chỉ đạo được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển trong triển khai thực hành Kế hoạch tổng thể và lịch trình ứng dụng đấu thầu qua mạng công đoạn 2016-2025.

Ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, cho biết Ban Chỉ đạo được thành lập với chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hành Kế hoạch tổng thể và lịch trình ứng dụng đấu thầu qua mạng công đoạn 2011-2025 đã được Thủ tướng ưng chuẩn ngày 13/7/2016. Theo đó, 1 trong những nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là nghiên cứu, đề nghị với Thủ tướng phương hướng, biện pháp để khắc phục những vấn đề cần phải có, liên ngành nghề trong lĩnh vực đấu thầu qua mạng.

Ông Trương nhấn mạnh, việc thành lập Ban chỉ đạo sẽ tăng cường sự hài hòa kịp thời giữa các Bộ, ngành nghề, địa phương giúp rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định thích hợp, thúc đẩy sự vững mạnh của đấu thầu qua mạng.

Theo tiêu chí tổng thể, lịch trình ứng dụng đấu thầu qua mạng công đoạn 2016 – 2025 được phân chia theo 2 công đoạn: 2016-2018 và 2019-2025.

Số liệu thống kê từ Hệ thống mạng đấu thầu đất nước cho thấy, trong 10 tháng đầu năm, tổng số gói thầu ứng dụng đấu thầu qua mạng là 6.500 gói tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ 2016 nhưng chỉ đạt tỷ lệ 11% số gói thầu chào hàng khó khăn và 9% số gói thầu đấu thầu nhiều hình thức, giảm thiểu so với lịch trình.

Chỉ có 1 số bộ, ngành nghề, địa phương, tập đoàn, tổng đơn vị nhà nước đã cam kết tiêu chí về đấu thầu đất nước trong năm 2017 theo lịch trình, gồm: Bộ KH&ĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông, Học viện chính trị đất nước Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, EVN, VNPT… Một số cơ quan thậm chí chưa ứng dụng đấu thầu qua mạng bất kỳ gói thầu nào như: Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; UBND tỉnh Kiên Giang, Thái Nguyên; Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam…

Minh Ngọc