Tập đoàn cao su Việt Nam dự thu 12.800 tỷ đồng từ cổ phần hoáTheo phương án cổ phần hoá vừa được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) thông báo, trị giá thực tiễn của công ty cho mục đích xác định quy mô vốn điều lệ là 40.736 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước chiếm hơn 95%. Đóng góp lớn trong số này là quỹ đất rộng 244.000 ha phân bố rộng khắp tại 18 tỉnh thành trên cả nước, thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp mẹ và các công ty người tham gia, doanh nghiệp sự nghiệp.

Giá khởi điểm được xác định theo bí quyết của nả cho việc phát hành cổ phần lần đầu là 12.200 đồng. Thông qua doanh nghiệp vun đắp phương án cổ phần hoá là Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS), giá khởi điểm được đề nghị lên 13.000 đồng 1 cổ phần. Trên hạ tầng giám định diễn biến hoạt động ngày nay, tập đoàn hợp lực trình Thủ tướng mức giá này và ước tính số tiền thu về từ bán cổ phần khoảng 12.834 tỷ đồng.

tap-doan-cao-su-viet-nam-du-thu-12800-ty-dong-tu-co-phan-hoa

Tập đoàn Cao su chào giá khởi điểm 13.000 đồng 1 cổ phần.

Việc bán cổ phần được thực hành theo lớp lang đấu giá công khai trước. Trường hợp bán không hết khi đấu giá công khai thì chuyển sang phương thức bán thoả thuận, giả sử vẫn không thành công thì đề nghị Thủ tướng ưng chuẩn phương án bán cho nhà đầu tư chỉ tiêu. Căn cứ vào kết quả này, tập đoàn mới công ty đợt bán cho người cần lao, công ty công đoàn và nhà đầu tư chỉ tiêu theo quy luật không rẻ hơn giá đấu thành công rẻ nhất của đợt đấu giá công khai.

Tập đoàn dự tính chào bán 1 tỷ cổ phần trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng, tương đương 25% vốn điều lệ. Trong đó, khối lượng bán đấu giá công khai và bán cho nhà đầu tư chỉ tiêu đều là 475 triệu cổ phần. Phần còn lại sẽ bán cho công ty công đoàn, người cần lao thường xuyên theo số năm công việc hoặc đủ điều kiện cam đoan mua thêm cổ phần ưu đãi.

Đối với tiêu chí chọn lọc nhà đầu tư chỉ tiêu, tập đoàn đang nhắm đến những công ty hoặc công ty trong nước có vốn điều lệ tối thiểu 5.000 tỷ đồng, lãi sau thuế trong 3 năm liên tục và không có lỗ luỹ kế tính đến thời điểm chấm dứt năm nguồn vốn 2016.

Trong trường hợp nhà đầu tư có khả năng nguồn vốn nhàng nhàng nhưng hoạt động tối thiểu 3 năm trong các lĩnh vực thích hợp với ngành phân phối chính của tập đoàn như tiêu thụ cao su bỗng nhiên, chế biến hàng hóa công nghiệp cao su… thì vốn điều lệ tối thiểu phải đạt 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm vun đắp phương án cổ phần hóa, chưa có doanh nghiệp nào đăng ký khiến nhà đầu tư chỉ tiêu khi cổ phần hóa doanh nghiệp mẹ.

Thông báo kết luận của Thủ tướng hồi cuối tháng 6 bắt buộc tập đoàn hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu vào ngày 1/1/2018. Tuy nhiên, ban lãnh đạo tập đoàn cho rằng vì quy mô lớn và có thể nảy sinh nhiều vấn đề phải xin chủ trương của Chính phủ nên đề nghị bằng lòng thời kì 3 tháng tính từ lúc ngày phương án cổ phần hoá được ưng chuẩn.

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tiền thân là Ban Cao su Nam bộ và chuyển thành sang Tổng Công ty Cao su Việt Nam (trực thuộc Bộ Nông nghiệp) từ tháng 7/1977. VRG nhận quy chế thành lập Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sau gần 30 năm hoạt động theo mô phỏng tổng doanh nghiệp. Đến năm 2010, doanh nghiệp mẹ của tập đoàn được chuyển thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tại thời điểm chốt trị giá công ty, tập đoàn có 123 doanh nghiệp người tham gia. Trong đó, 75 công ty cấp II và 48 công ty cấp III.

Tập đoàn đặt chỉ tiêu kế quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế năm nay tuần tự đạt 19.900 tỷ đồng và 3.060 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kế quả kinh doanh, lợi nhuận và sản lượng sau cổ phần hoá dự đoán đạt 15% mỗi năm. Đến năm 2020, sản lượng cao su tiêu thụ xấp xỉ 520.000 tấn, mang về 40.000 tỷ đồng kế quả kinh doanh và có mức chia cổ tức 10%.

Phương Đông