Tập đoàn Cao su mới hoàn thành 2% kế hoạch doanh thuPhiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần sớm nhất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (mã chứng khoán: GVR) phê duyệt tiêu chí kế quả buôn bán thuần quá trình 7 tháng cuối năm đạt 2.545 tỷ đồng, nâng tổng lũy kế lên 3.672 tỷ đồng. Đóng góp đầy đủ trong số đó là lợi nhuận từ các doanh nghiệp người tham gia với tỷ trọng gần 66%.

Tuy nhiên, báo cáo nguồn vốn quý I thông báo cách đây không lâu cho thấy, Tập đoàn Cao su mới ghi nhận 65 tỷ đồng kế quả buôn bán thuần, giảm hơn 32% so với năm trước và mới hoàn tất 2% tiêu chí. Do hoạt động nguồn vốn giảm bốn lần, cộng thêm giá thành điều hành đơn vị tăng đột biến nên đơn vị này báo lỗ ròng rã 25 tỷ đồng, khi mà tiêu chí cả năm lãi hơn 2.500 tỷ đồng.

Nếu hoạt động buôn bán bết bát, nhiều kỹ năng kỹ sảo tiêu chí chia cổ tức 2,5% trong năm sớm nhất sau cổ phần sẽ bất thành.

Công nhân VRG thu hoạch cao su tại nông trường Đông Nam Bộ.

Công nhân VRG thu hoạch cao su tại nông trường Đông Nam Bộ.

Đối với kết quả hợp lực, Tập đoàn Cao su đặt tiêu chí từ đây đến cuối năm kế quả buôn bán và lợi nhuậ ròng rã tuần tự đạt hơn 19.000 tỷ đồng và 3.811 tỷ đồng. Kế hoạch này được vun đắp trên hạ tầng giá cao su bình quân năm nay là 36,5 triệu đồng 1 tấn.

Tập đoàn Cao su cũng phê duyệt việc dừng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 13%. Theo giải thích của ban lãnh đạo doanh nghiệp, con số này được tính dựa vào số lượng cổ phần nhà nước nắm giữ và chào bán cho nhà đầu tư mục tiêu sau cổ phần hóa.

Không bán hết cổ phần trong đợt IPO hồi đầu năm, nhưng đơn vị này cho biết sẽ sớm hoàn thiện giấy tờ để niêm yết gần như cổ phiếu của doanh nghiệp mẹ. Theo đó, đơn vị này mới niêm yết 99,14 triệu cổ phần, tương đương 2,4% vốn điều lệ trên sàn UPCoM và dự tính chuyển sáng thương lượng tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vào tháng 7.

Tính đến cuối quý I năm nay, tổng của nả của Tập đoàn cao su tăng hơn 1.300 tỷ đồng lên mức 41.110 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư nguồn vốn dài hạn vào doanh nghiệp con và liên doanh – liên kết chiếm gần 88%, tương đương 36.020 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu trong kỳ biến động không đáng kể so với thời điểm đầu năm, vẫn xấp xỉ 39.220 tỷ đồng.

Phương Đông