Tăng mật độ, xây dựng trái phép phải bổ sung nghĩa vụ tài chính

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đề nghị xử lý triệt để vi phạm của 42 công trình về quy hoạch kiến trúc, quy trình vun đắp và dùng đất sau thanh tra các công trình lớn mạnh BĐS, khu thị thành mới. Tuy nhiên, văn bản không thông báo danh sách cụ thể những công trình này.

Lãnh đạo UBND các thị xã huyện phải chịu bổn phận trước thị thành về những còn đó, giảm thiểu, yếu kém hoặc nảy sinh các trường hợp vi phạm đất đai, quy hoạch kiến trúc, quy trình vun đắp trên bản đồ điều hành.

Cơ quan này cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Cục thuế, Sở Tài chính lập thủ tục điều chỉnh quy định giao đất và xác định bổ sung sứ mệnh nguồn vốn do đổi thay mật độ, hệ số dùng đất đối với phần diện tích sai phép.

Đối với phần diện tích vi phạm quy trình vun đắp trong thời kỳ thụ lý, giám định thủ tục coi xét cấp giấy chứng nhận phải có quan điểm của cơ quan điều hành vun đắp.

Các công trình điều chỉnh cơ cấu căn hộ khiến gia tăng dân số cơ học, Sở Quy hoạch – Kiến trúc phải giám định lại kỹ năng kỹ sảo đáp ứng cơ sở khoa học, cơ sở xã hội. Tuy nhiên, UBND thị thành cũng nhấn mạnh, Thanh tra Sở Xây dựng và Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thị thành Hà Nội vẫn phải xử lý, xử phạt và vận dụng giải pháp giải quyết hậu quả trong lĩnh vực phòng cháy.

Riêng đối với 9 công trình có vi phạm phức tạp, Hà Nội giao 1 số sở lĩnh vực và các thị xã khiến rõ những nội dung, giải pháp cần xử lý. Sở Tài nguyên và Môi trường cần phải báo cáo bằng văn bản về kết quả cấp giấy chứng nhận của 9 công trình có vi phạm. Trong đó cần khiến rõ tổng số căn hộ theo ngoài mặt được duyệt, kết quả đã cấp giấy chứng nhận. Sở Xây dựng giám định, để xuất giải pháp xử lý, giải quyết vi phạm của từng công trình.

Ngọc Tuyên