Tân Tạo tăng trưởng đột biến nhờ cho thuê đất vàng

Báo cáo nguồn vốn hiệp lực quý IV/2017 vừa được Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã CK: ITA) thông báo ghi nhận kết quả buôn bán cải thiện vượt bậc so với cùng kỳ năm trước. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, những nhân tố đóng góp chính cho sự tăng trưởng đột biến trong thời kỳ cuối năm là 1 số giao kèo thuê đất trong khu công nghiệp, giá thành lãi vay biến động hăng hái nhờ giảm dư nợ vay và không còn nảy sinh khoản ngăn ngừa đầu tư nguồn vốn.

Theo đó, kế quả kinh doanh thuần bán hàng và cung cấp nhà cung cấp tăng gần 8 lần lên mức 344 tỷ đồng. Chênh lệch giá vốn bán hàng phải chăng hơn tăng trưởng kế quả kinh doanh giúp lợi nhuận gộp tăng khoảng 12 lần. Bù lại, giá thành điều hành doanh nghiệp tăng khoảng 220 tỷ đồng khiến cho kết quả buôn bán đảo chiều khi lợi nhuận sau thuế giảm 45%, xuống còn hơn 12 tỷ đồng.

Luỹ kế kế quả kinh doanh thuần và lợi nhuận sau thuế cả năm, tuần tự đạt 700 tỷ đồng và 52 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 187% và 33% so với năm trước. Cơ cấu kế quả kinh doanh biến động mạnh khi hoạt động cho thuê đất đã lớn mạnh cơ sở vật chất cơ sở vật chất từng chiếm tỷ trọng phải chăng nhất lại vươn lên dẫn dầu với gần 62%, tiếp đến là kế quả kinh doanh cung cấp nhà cung cấp và cho thuê hoạt động nhà xưởng, kho bãi và đất. Căn cứ theo định hướng hoạt động hồi đầu năm, sự đổi thay này cũng nằm ngoài dự báo của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Dù hai chiến lược cấp thiết chưa hoàn tất mục nhan đề ra, nhưng kết quả này vẫn có thể xem là dấu hiệu hăng hái đánh dấu sự chuyển mình của Tân Tạo sau 1 năm nhiều biến động.

Trong báo cáo nguồn vốn hiệp lực thông báo giữa tháng 4/2017, nhà sản xuất kiểm toán Ernst & Young Việt Nam từng nghi ngờ năng lực hoạt động liên tục của doanh nghiệp do trị giá các khoản vay quá hạn lớn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo doanh nghiệp vẫn khẳng định đang mua kiếm các doanh nghiệp, quỹ đầu tư nước ngoài có tiềm lực nguồn vốn tốt để tiến hành kết hợp hoặc thoái vốn 1 số công trình nhằm tập kết vốn trả nợ nhà băng, đầu tư cho các công trình trung tâm khác. Đồng thời, gấp rút hoàn thiện nhiều công trình nhà phường, chung cư và khu tái định cư để kịp chào bán hàng hóa và thu tiền ngay trong năm nay, đồng thời

Tổng nợ phải trả tính đến cuối năm tiếp diễn tăng thêm và gần cán mốc 3.000 tỷ đồng, nhưng các khoản vay ngắn và dài hạn từ nhà băng đã giảm hơn 300 tỷ đồng. Tổng của nả vào khoảng 13.259 tỷ đồng, tăng hơn 340 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Các khoản đầu tư nguồn vốn dài hạn vào hàng ngũ doanh nghiệp lớn mạnh năng lượng và đại học vẫn chiếm tỷ trọng hơi lớn trong cơ cấu của nả với khoảng 22%.

Phương Đông