Số lượng doanh nghiệp đăng ký mới năm 2017 đạt kỷ lụcTheo Cục Quản lý đăng ký buôn bán (Bộ Kế hoạch & Đầu tư), tính đến cuối năm, cả nước ghi nhận hơn 153.000 tổ chức thành lập mới và quay quay lại hoạt động. Trong đó, tổ chức mới chiếm gần 127.000 và cốt yếu buôn bán trong lĩnh vực bán buôn – bán buôn, công nghiệp chế biến và vun đắp khi mới gia nhập thị phần. Đây là năm thứ hai liên tục kỷ lục về số lượng tổ chức đăng ký mới bị phá vỡ.

Gần 127.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2017.

Gần 127.000 tổ chức đăng ký thành lập mới trong năm 2017.

Tổng số vốn chảy vào nền kinh tế tính đến cuối năm là 3,16 triệu tỷ đồng. Trong đó, hơn 1,29 triệu tỷ đến từ tổ chức đăng ký thành lập mới. Số vốn tiếp diễn tăng mạnh và tập kết cao ở loại hình đơn vị cổ phần với khoảng 610.000 tỷ đồng, tiếp đến là đơn vị nghĩa vụ hữu hạn 1 và hai người tham gia. Chỉ riêng loại hình tổ chức tư nhân có tổng vốn đăng ký mới giảm đến 41% so với năm trước.

Số lượng tổ chức đăng ký quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng chiếm tỷ lệ áp đảo với hơn 90%, tương đương khoảng 114.000 tổ chức. Điều này kéo theo tỷ trọng vốn bình quân trên mỗi tổ chức đạt 10,2 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với năm trước.

Năm 2017 cũng chứng kiến sự chuyển biến hăng hái của lĩnh vực buôn bán đất đai khi dẫn đầu về tỷ lệ gia tăng số lượng và tỷ trọng vốn đăng ký mới.

“Nhóm lĩnh vực bán buôn và bán buôn có số lượng tổ chức đăng ký nhiều nhất so với cả nước, nhưng xét về gia tăng tổ chức của lĩnh vực thì đất đai lại có tỷ lệ cao nhất với 62%”, Cục Quản lý đăng ký buôn bán cho biết.

Phương Đông