Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM lãi xấp xỉ 200 tỷBáo cáo vốn đầu tư bán niên vừa được Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) ban bố ghi nhận 317,7 tỷ đồng kế quả kinh doanh thuần, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu giá nhà cung cấp chứng khoán đóng góp khoảng 87% vào cơ cấu kế quả kinh doanh, tương ứng 276 tỷ đồng. Phần còn lại đến từ thu giá nhà cung cấp niêm yết, tiêu dùng thiết bị đầu cuối và hoạt động nghiệp vụ khác.

Dù giá bán chủa quản đơn vị tăng đột biến, nhưng HOSE vẫn ghi nhận lãi trước thuế đạt 198 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn tất gần 99% tiêu chí cho cả năm.

so-giao-dich-chung-khoan-tp-hcm-lai-xap-xi-200-ty

Hiện có 384 mã chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

Tổng của cải của HOSE tính đến cuối kỳ báo cáo đạt 1.519 tỷ đồng. Nợ phải trả là 232 tỷ đồng, tăng thêm 70 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm do các khoản phải trả cho doanh nghiệp phát hành, lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp về ngân sách nhà nước, phí giám sát phải trả cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước… đồng loạt tăng mạnh.

Từ đầu năm đến nay, Sở đón thêm 27 mã chứng khoán niêm yết mới, trong đó 21 mã cổ phiếu lần đầu xuất hiện trên bảng thương lượng điện tử, nâng tổng số mã chứng khoán niêm yết lên con số 384.

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành hình định giao ông Lê Hải Trà, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đảm trách Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đảm trách Ban điều hành HOSE.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM được chuyển đổi từ Trung tâm thương lượng chứng khoán TP HCM từ giữa năm 2007, hiện là đơn vị 100% vốn nhà nước được doanh nghiệp theo mô phỏng đơn vị sứ mạng hữu hạn 1 người tham gia. Năm 2015, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng đề án sáp nhập Sở Giao dịch chứng khoán HOSE và HNX thành Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Hiện, HOSE có vốn điều lệ đăng ký là 2.000 tỷ đồng và vốn thực góp bây giờ là 951 tỷ đồng. Quy mô thị phần cổ phiếu tính đến cuối năm 2016 tăng 30,07% so với năm trước, đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng và chiếm khoảng 91% vốn hoá toàn thị phần cổ phiếu Việt Nam.

Hoạt động cốt yếu là doanh nghiệp thị phần thương lượng cho chứng khoán của các doanh nghiệp phát hành, giám sát hoạt động thương lượng chứng khoán và vững mạnh thị phần chuẩn y việc cung cấp nhà cung cấp cơ sở công nghệ, huấn luyện và đa dạng tri thức.

Phương Đông