Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM lãi gần 430 tỷ đồng

Báo cáo nguồn vốn kiểm toán năm 2017 vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo cho thấy doanh số hoạt động nghiệp vụ xấp xỉ 790 tỷ đồng, tăng 73% so với năm trước. Cơ cấu doanh số không có nhiều biến động khi thu phí đàm phán chứng khoán vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo 80%, tương đương 632 tỷ đồng. Doanh thu các hoạt động còn lại đều tăng trưởng ổn định, trừ thu phí tiêu dùng thiết bị đầu cuối.

Chi phí chủa quản đơn vị vọt lên 232 tỷ đồng, trong đó toàn bộ đến từ phí giám sát hoạt động phải nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trích quỹ hoàn trả thiệt hại người tham gia đàm phán. Lợi nhuận sau thuế của HoSE tăng gấp đôi so với năm trước, đạt 427 tỷ đồng.

Kết quả buôn bán khởi sắc của HoSE 1 phần nhờ quy mô thị phần cổ phiếu tính đến cuối năm tăng hơn 75% so với năm trước, đạt gần 2,6 triệu tỷ đồng. Tổng trị giá đàm phán đạt hơn 1,06 triệu tỷ đồng. Thanh khoản thị phần được cải thiện đáng kể khi bình quân mỗi ngày đạt 4.200 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn tăng hơn 200 tỷ đồng so với đầu năm, lên 1.622 tỷ đồng. HoSE hiện có vốn điều lệ đăng ký là 2.000 tỷ đồng và vốn thực góp tính đến cuối năm ngoái là 1.240 tỷ đồng.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM được chuyển đổi từ Trung tâm đàm phán chứng khoán TP HCM từ giữa năm 2007, hiện là đơn vị 100% vốn nhà nước được công ty theo mô phỏng đơn vị sứ mệnh hữu hạn 1 người tham gia. Năm 2015, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng đề án sáp nhập Sở Giao dịch chứng khoán HOSE và HNX thành Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Phương Đông