Siết việc mua trái phiếu doanh nghiệp của ngân hàngĐây là 1 trong các nội dung thuộc Thông tư số 15 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 22 quy định việc mua trái phiếu công ty của các ngân hàng vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Cụ thể, theo quy định mới tại Thông tư này, ngân hàng mua trái phiếu công ty phải có bộ máy xếp hạng nguồn vốn vay nội bộ, xếp hạng công ty phát hành trái phiếu và ban hành quy định nội bộ về mua trái phiếu công ty thích hợp quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng muốn mua trái phiếu doanh nghiệp phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Ảnh: PV.

Ngân hàng muốn mua trái phiếu công ty phải có bộ máy xếp hạng nguồn vốn vay nội bộ. Ảnh: PV.

Trong đó phải có các nội dung như quy định kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái phiếu công ty, đặc thù là trái phiếu phát hành với mục đích thực hành các chương trình, công trình thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro theo thẩm định của các ngân hàng nhằm phát hiện các rủi ro, vi phạm luật pháp và cam đoan năng lực thu hồi tiền gốc, lãi trái phiếu công ty.

Các ngân hàng cũng phải quy định cụ thể về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và chính sách nguồn vốn vay, đầu tư vào các lĩnh vực này.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước quy định các ngân hàng không được mua trái phiếu công ty phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của công ty.

Lý do siết lại việc mua trái phiếu công ty, theo nhà điều hành là nhằm thích hợp với các quy định hiện hành khác của luật pháp liên đới và diễn biến thực tiễn về hoạt động mua trái phiếu công ty của các ngân hàng.

Ngoài ra, việc siết này cũng nhằm để tăng cường kiểm soát hoạt động đầu tư trái phiếu công ty để cam đoan an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Lệ Chi