SHB báo lãi trước thuế năm 2017 gần 2.000 tỷ đồngNgân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa thông báo báo cáo nguồn vốn hiệp lực quý IV/2017, ghi nhận nhiều mục tiêu nguồn vốn cần thiết tăng trưởng so với năm 2016 và vượt tiêu chí đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Về kết quả buôn bán năm 2017, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.938 tỷ đồng, tăng 66% so với năm trước và vượt 11% tiêu chí. Theo đại diện SHB, kết quả này có được do nhà băng đạt tăng trưởng ở tất cả các mục tiêu buôn bán, đẩy mạnh vững mạnh các nhà cung cấp, vun đắp nhiều gói mặt hàng thích hợp với nhu cầu riêng cho từng phân khúc người mua.

polyad

Nhiều mục tiêu nguồn vốn của SHB tăng trưởng.

Tính đến 31/12/2017, tổng của cải SHB đạt 277.994 tỷ đồng, tăng 19% so với thời điểm đầu năm, lọt Top 5 nhà băng thương nghiệp cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Vốn điều lệ ở mức 11.196 tỷ đồng và tới đây sẽ tăng lên hơn 12.036 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông. Vốn tự có đạt 17.829 tỷ đồng, tăng 9%.

“Những kết quả này đã tạo đà cho việc tăng tiến các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của nhà băng và từng bước tiếp cận các tỷ lệ an toàn theo chuẩn mực quốc tế”, đại diện nhà băng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, huy động vốn từ doanh nghiệp và dân cư đạt 212.519 tỷ đồng, trong đó tiền gửi chắt bóp dân cư chiếm tỷ trọng trên 60%. Tổng dư nợ cho vay người mua tính đến cuối năm đạt 196.131 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với đầu năm và hoạt động nguồn đầu tư tiếp diễn tập kết vào các lĩnh vực ưu ái của nền kinh tế theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, những ngành ít chịu rủi ro.

Nhờ đó, hoạt động buôn bán luôn đạt hiệu quả cao, quan hệ lâu dài nguồn đầu tư được kiểm soát chặt chẽ và tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức an toàn chỉ 1,9%. Bên cạnh đó, các tỷ lệ an toàn hoạt động cũng đạt và vượt tiêu chí của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 12%.

Trong năm 2017, SHB còn nhận nhiều giải thưởng từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước như “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2017”, “Top 10 Ngân hàng thương nghiệp có bảo đảm nhất Việt Nam”; “Top 50 Doanh nghiệp thịnh vượng nhất Việt Nam”… Nhà băng này còn nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Với gần 7.000 cán bộ viên chức, màng lưới rộng gần 500 điểm thương lượng ở Việt Nam, Lào và Campuchia, SHB đang chuyên dụng cho gần 4 triệu người mua tư nhân và đơn vị.

Huệ Chi