Sếp ngân hàng không còn được làm chủ công ty sân sau

Luật các tổ chức nguồn vốn vay sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội xét duyệt chiều 20/11. Theo đó, nhiều điều khoản, quy định nhằm tránh sở hữu chéo sẽ có hiệu lực từ 15/1/2018.

Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tịch Hội đồng người tham gia, Tổng giám đốc (Giám đốc) của 1 tổ chức nguồn vốn vay không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, người tham gia HĐQT, Chủ tịch Hội đồng người tham gia, người tham gia Hội đồng người tham gia, Chủ tịch tổ chức, Tổng giám đốc hoặc các chức danh tương đương của tổ chức khác.

Bên cạnh đó, các vị trí khác trong ban điều hành của nhà băng như tổng giám đốc, phó tổng giám đốc cũng không được đồng thời là người tham gia HĐQT hay ban kiểm soát của nhà băng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là tổ chức con của nhà băng. Bản thân phó tổng giám đốc mỗi nhà băng, theo quy định mới, cũng không được khiến tổng giám đốc hay phó giám đốc ở bất cứ tổ chức nào khác.

Với quy định này, hàng loạt sếp nhà băng sẽ phải mua cách chuyển đổi vị trí của mình ở 1 trong hai tổ chức, hoặc nhà băng hoặc tổ chức nơi mình khiến chủ.

Ví dụ như, ông Đỗ Quang Hiển (hay được biết đến với tên gọi “bầu” Hiển đang vừa là Chủ tịch Ngân hàng SHB kiêm Chủ tịch T&T; ông Vũ Văn Tiền (Chủ tịch ABBank) đang là Chủ tịch Geleximco; bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Seabank vẫn giữ chức Chủ tịch Tập đoàn BRG; ông Đỗ Minh Phú cũng là Chủ tịch TPBank kiêm Tập đoàn DOJI; ông Phương Hữu Việt (Chủ tịch Ngân hàng Việt Á) cũng đang kiêm nhiệm Chủ tịch Tập đoàn đầu tư Việt Phương; Ông Nguyễn Tiến Dũng (Chủ tịch NCB) hiện là Chủ tịch Tập đoàn đất đai Gami…

Trả lời về sở hữu chéo trên diễn đàn Quốc hội chiều ngày 17/11, Thống đốc cho rằng Luật Tổ chức nguồn vốn vay sửa đổi sẽ khắc phục triệt để các hiện trạng bây giờ của sở hữu chéo. Đánh giá về tiến độ xử lý sở hữu chéo, ông Lê Minh Hưng cho biết hiện trạng đội ngũ cổ đông lớn thao túng đã được nhận mặt và xử lý.

Cụ thể, theo ông, đến nay không còn tư nhân nào sở hữu trên 5% vốn. Số cặp tổ chức nguồn vốn vay sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau đã giảm từ 7 cặp năm 2012 xuống còn 2. Sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau giữa nhà băng và tổ chức từ 56 cặp năm 2012, bây giờ còn 2. Số tổ chức nguồn vốn vay có cổ đông sở hữu chiếm trên 15% còn 4, khi mà năm 2012 là 19.

Thanh Thanh Lan