Sếp doanh nghiệp xổ số thu nhập gần 60 triệu đồng một tháng

Báo cáo về chế độ lương thưởng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM cho thấy, quỹ lương mục tiêu 2017 cho cần lao là 56,55 tỷ đồng và người điều hành là 3,47 tỷ đồng.

Theo đó, bình quân thu nhập của cần lao tại tổ chức này đạt gần 16 triệu đồng 1 tháng, tăng mạnh so với năm 2016. Riêng với 6 cán bộ cấp điều hành, mức thu nhập bình quân đạt 54,52 triệu đồng, trong đó tiền thưởng bình quân mỗi tháng là 6,2 triệu đồng. Như vậy, 1 năm 1 lãnh đạo của tổ chức này có thể nhận tới 654 triệu đồng.

Mạnh tay chi lương thưởng hơn công ty TP HCM, tại Xổ số Tiền Giang, thu nhập bình quân người cần lao năm 2017 gần 32 triệu đồng 1 tháng, còn cán bộ điều hành gần 60 triệu đồng, tuần tự tăng 13% và 15% so với cùng kỳ 2016. Theo mục tiêu, mức này sẽ được giữ hoặc nâng thêm vào 2018 giả thử kết quả buôn bán khả quan.

Một số công ty có quy mô nhỏ hơn cũng có thu nhập đáng mong muốn. Điển hình, Xổ số kiến thiết Bình Thuận thu nhập của cần lao và cán bộ điều hành tuần tự 18,4 triệu đồng và 32 triệu đồng 1 tháng. Năm 2017, tổ chức đạt doanh số 1.989 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 179 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 2016.

Ngoài các công ty trên, phần lớn các tổ chức xổ số ở miền Nam đều chi lương thưởng cho viên chức và cán bộ vòng quanh mức 15-60 triệu đồng 1 tháng. Bị khó khăn ác liệt sau khi có sự xuất hiện của loại hình xổ số mới là Vietlott, nhưng đa phần doanh số và lợi nhuận vẫn tăng nhẹ và chưa thấy ký hiệu sụt giảm.

Thi Hà