SCIC giảm lãi hơn 2.000 tỷ đồng

Báo cáo vốn đầu tư hiệp lực công đoạn 6 tháng đầu năm của Tổng doanh nghiệp Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ghi nhận 2.668 tỷ đồng kế quả kinh doanh, giảm hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu kế quả kinh doanh có sự dịch chuyển mạnh do việc bán các khoản đầu tư chỉ mang về 193 tỷ đồng, khi mà cùng kỳ năm ngoái con số này lên đến 3.266 tỷ đồng. Lợi nhuận và cổ tức được chia đóng góp khoảng 69,4% vào tổng kế quả kinh doanh, tương đương 1.855 tỷ đồng. Phần còn lại đến từ hoạt động cho thuê đất đai, lãi tiền gửi và đầu tư trái phiếu tín phiếu.

Do tầm giá điều hành doanh nghiệp tăng nhẹ, cộng thêm phần lãi trong doanh nghiệp liên doanh – liên kết giảm hơn 44% so với cùng kỳ nên lợi nhuận trước thuế của SCIC chỉ còn 2.524 tỷ đồng, giảm gần 2.060 tỷ so với năm ngoái.

Tổng của cải của SCIC xấp xỉ 60.861 tỷ đồng tại thời điểm chấm dứt kỳ báo cáo, giảm 5.514 tỷ so với đầu năm do trị giá khoản đầu tư vốn đầu tư ngắn hạn theo nguồn hình thành là Quỹ hỗ trợ sắp đặt và lớn mạnh doanh nghiệp giảm mạnh. Điều này đồng thời thu hẹp khoản nợ phải trả xuống còn 22.007 tỷ đồng.

Dù mới hoàn tất 23,7% chiến lược kế quả kinh doanh và 30,3% lợi nhuận trước thuế được Bộ Tài chính xét duyệt hồi đầu năm, nhưng SCIC vẫn có thể tự tín hoàn tất mục tiêu này bởi thương vụ bán hơn 48,3 triệu cổ phiếu, tương đương 3,3% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) được thực hành vào cuối năm nay ước tính sẽ mang về khoảng 6.500-7.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Chi – Chủ tịch SCIC từng cho biết, nguồn tin chi tiết về phương án bán, giá khởi điểm và phương thức đàm phán sẽ được ban bố trong tháng tới. Thời gian bán vốn dự trù vào tháng 10, nhưng doanh nghiệp này sẽ gắng công thực hành càng sớm càng tốt.

Giai đoạn 6 tháng cuối năm, SCIC cho biết sẽ tiếp diễn đôn đốc các Bộ và UBND tỉnh chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, tăng cường công việc quản trị đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, đặc trưng là các doanh nghiệp đội ngũ A1 và đẩy nhanh tiến độ bán vốn, triển khai các công trình đầu tư trung tâm.

Phương Đông