SCB hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đạiTại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vừa qua, lãnh đạo SCB thông báo tiêu chí tăng trưởng thêm 300.000 khách lẻ trong năm 2018, cho thấy phấn đấu của ngân hàng trong việc đẩy mạnh mảng bán buôn. Nhà băng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hiện thực hóa kế hoạch trở thành ngân hàng đa năng, đương đại.

polyad

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của SCB.

Đầu tư khoa học

Để tăng lợi thế khó khăn, SCB đã đầu tư mạnh vào khoa học, liên tục tăng tiến tính cẩn mật bộ máy. Năm 2017, ngân hàng đã kết hợp cùng Oracle triển khai công trình nâng cấp bộ máy Core Banking Flexcube và ngân hàng điện tử (Digital Banking). Với hai trọng tâm dữ liệu đương đại, kỹ năng kỹ sảo xử lý dữ liệu của ngân hàng bảo đảm hoạt động buôn bán liên tục 24/7 cho toàn bộ máy.

Năm qua ngân hàng đạt chứng chỉ cẩn mật PCI DSS phiên bản 3.2. Đây là phiên bản mới nhất với nhiều điều kiện nghiêm nhặt và chặt chẽ về an ninh, cẩn mật trong lĩnh vực phát hành và hài lòng thẻ trả tiền, do Hội đồng Tiêu chuẩn cẩn mật thẻ trả tiền quốc tế thiết lập. Đầu năm 2018, đơn vị thẩm định quốc tế ControlCase trao cho SCB chứng thực đạt tiêu chí PCI DSS năm thứ hai liên tục.

Tăng tỷ trọng nhà cung cấp phi nguồn vốn vay

Nhà băng đang thực hành nhiều tiêu chí buôn bán nhằm di chuyển cơ cấu thu nhập theo hướng tăng nguồn thu phi nguồn vốn vay, giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động nguồn vốn vay, bảo đảm tính ổn định cho nguồn thu của ngân hàng trong mai sau.

Với phương châm “Mọi nhà cung cấp – 1 điểm đến”, ngân hàng đẩy mạnh bán chéo các mặt hàng với kế hoạch cung cấp những gói mặt hàng nguồn vốn toàn diện, đáp ứng các nhu cầu rộng rãi của quý khách hàng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động nhà cung cấp trong năm 2017 là 871 tỷ đồng, chiếm 1 phần năm tổng thu nhập từ hoạt động buôn bán của ngân hàng, tăng 54% so với năm 2016.

Mục tiêu đạt hai triệu khách tư nhân

Năm 2017, ngân hàng đã trình độ hóa mảng bán buôn khi thành lập nhiều trọng tâm dùng cho quý khách hàng tư nhân như trọng tâm nhà cung cấp quý khách hàng, trọng tâm buôn bán, trọng tâm thẻ và ngân hàng điện tử, trọng tâm tăng trưởng buôn bán bảo hiểm. Mục tiêu hoạt động của từng trọng tâm cũng được cụ thể hóa. Đồng thời SCB đẩy mạnh nghiên cứu và ra mắt hàng loạt mặt hàng đáp ứng nhu cầu rộng rãi của mọi đối tượng quý khách hàng.

“Việc điều chỉnh mô phỏng đơn vị để thích hợp với định hướng tăng trưởng buôn bán là điều khôn cùng không thể xem nhẹ, kế bên kế hoạch tăng tiến uy tín mảng bán buôn”, đại diện ngân hàng cho biết.

Nhóm người trẻ chiếm đến 46% lượng khách hàng cá nhân của SCB trong năm 2017.

Nhóm người trẻ chiếm đến 46% lượng quý khách hàng tư nhân của SCB trong năm 2017.

Đến cuối năm 2017, số lượng quý khách hàng tư nhân tại ngân hàng đạt hơn 768.000 người, tăng 26% so với cuối năm 2016. Trong đó, quý khách hàng dưới 40 tuổi chiếm 46%, tăng 39% so với năm trước.

“Tốc độ tăng trưởng cao của lực lượng quý khách hàng dưới 40 tuổi cho thấy ngân hàng đã bắt kịp các nhu cầu rộng rãi của lực lượng quý khách hàng này và phần nào thành công trong việc lôi kéo họ đến với những mặt hàng đương đại”, vị đại diện nhấn mạnh.

Ánh Thúy