SBIC đòi công ty con tiền thanh lý tàu cũ từ 3 năm trước

Tổng tổ chức Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) vừa có văn bản đề xuất hỗ trợ thu hồi tiền thanh lý tàu Liner 1 mà Vinashinlines đã bán từ tháng 7/2015.

Đơn vị này cho biết, năm 2010, SBIC đã phát hành trái phiếu tổ chức với tổng mệnh giá trái phiếu là 140 tỷ đồng cho 1 ngân hàng. Trong số này, Vinashinlines đã vay để trả nợ chính ngân hàng trên hơn 92 tỷ đồng và thế chấp tàu Liner 1.

Khoản trái phiếu SBIC phát hành nhắc trên đã được tái cơ cấu nợ theo chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, tàu Liner 1 vẫn là của cải bảo đảm cho khoản vay của Vinashinlines tại ngân hàng này nên chưa được hoàn trả của cải thế chấp. Theo số liệu từ phía ngân hàng, dư nợ gốc khoản vay vào thời điểm 2015 là gần 79 tỷ đồng.

Để trang trải cho các khoản nợ, phía SBIC, Vinashinlines cũng như ngân hàng đã hiệp lực triển khai bán tàu và nhận lại gần 34 tỷ đồng. Theo giao kèo cả 3 bên, sau khi bán tàu, Vinashinlines sẽ phải chuyển trả cho SBIC 21,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, SBIC sau đó đã có nhiều lần đòi, thậm chí báo cáo Bộ Giao thông đề xuất cơ quan này hỗ trợ thu hồi tiền tàu nhưng Vinashinlines không thực hành với nguyên nhân công ty này đang thực hành hồ sơ vỡ nợ.

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa đề nghị phía ngân hàng chuyển khoản tiền bán tàu nhắc trên vào trương mục Vinashinlines để thực hành hồ sơ vỡ nợ. Tuy nhiên, SBIC cho rằng điều này chưa đủ tiêu chí pháp lý bởi trước khi bán, các bên đã có biên bản họp về phương án phân chia nguồn thu từ bán tàu. Hơn nữa, theo công ty này, đây là số tiền SBIC được hưởng từ việc xử lý của cải bảo đảm cho khoản trái phiếu đã được hoán đổi.

“SBIC đề xuất Bộ Giao thông Vận vận chuyển và Bộ Tài chính có văn bản gửi Toà án dân chúng TP Hà Nội coi xét, có quan niệm ưng ý việc Vinashinlines chuyển trả SBIC tiền bán thanh lý tàu Liner 1”, SBIC kiến nghị.

Nguyễn Hà