Sáu tháng, Bưu điện Việt Nam giảm nợ hơn 4.500 tỷ đồng

Báo cáo giám định diễn biến vốn đầu tư 6 tháng đầu năm của Tổng đơn vị Bưu điện Việt Nam (VNPost) cho thấy, tổng nợ phải trả của đơn vị này giảm 4.554 tỷ đồng, xuống còn 6.783 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn tiếp diễn chiếm tỷ lệ áp đảo trong cơ cấu nợ với hơn 95,6%. Khoản phải trả ngắn hạn hơic, mà tất cả là chi trả lương hưu hộ bảo hiểm xã hội có mức giảm mạnh nhất đến 4.186 tỷ đồng. Đây là nhà sản xuất do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cộng tác với VNPost triển khai thể nghiệm vào cuối năm 2011 và mở mang quy mô trên toàn quốc sau đó hai năm.

Do chính yếu tiêu dùng nguồn tiền gửi nhà băng để trả tiền “khoản nợ” này nên tổng của cải của Tổng đơn vị cũng hụt tương ứng. Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 4.644 đồng so với thời điểm cuối năm ngoái, xuống còn 5.543 tỷ đồng.

Nửa đầu năm nay, Tổng đơn vị ghi nhận 6.662 tỷ đồng doanh số thuần về bán hàng và cung cấp nhà sản xuất, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn tất 45% chỉ tiêu cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 114 tỷ đồng và dự đoán sẽ tăng mạnh trong quá trình cuối năm vì nhu cầu chuyển phát “bùng nổ”.

Ban lãnh đạo VNPost cho biết, tốc độ tăng trưởng của nhà sản xuất vốn đầu tư bưu chính (bao gồm nhà sản xuất nhà băng, bảo hiểm, thu chi hộ…) hơi cao dù vấp phải hiện trạng khó khăn gay gắt. Tổng đơn vị phải ráo riết công ty hàng ngũ bán hàng chủ động để mở mang khuôn khổ và quy mô cung cấp nhà sản xuất này, đồng thời thúc đẩy buôn bán nhà sản xuất bưu chính chuyển phát. Bên cạnh đó, Tổng đơn vị đang khiến việc với các nhà mạng để phối hợp buôn bán và triển khai các giao kèo phối hợp với 1 số đối tác lớn trong lĩnh vực cung ứng bán sỉ.

Tại thời điểm chấm dứt quý II năm nay, Tổng đơn vị đang đầu tư vào 9 đơn vị với tổng số vốn gần 1.260 tỷ đồng, trong đó trị giá đầu tư vào các đơn vị thuộc ngành buôn bán chính và có liên đới chiếm gần 93%. Vốn đầu tư chính yếu được rót vào các đơn vị liên doanh – liên kết và đầu tư vốn đầu tư dài hạn, tính đến nay tất cả đều có lãi.

Phương Đông