Sau cắt giảm, Bộ Công Thương vẫn còn hơn 500 điều kiện kinh doanhNgày 21/9, Bộ Công Thương cho biết, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vừa ký quy định cắt giảm, đơn thuần hoá điều kiện buôn bán quá trình 2017 – 2018. Theo đó, sẽ có 675 điều kiện của 27 lĩnh vực, lĩnh vực được cắt giảm, tăng 63 điều kiện so với dự trù trước đây.

Quyết định của Bộ trưởng Công Thương ban bố chỉ 1 ngày trước cuộc họp giữa cơ quan này với Tổ công việc của Chính phủ diễn ra mai sau (22/9) về nội dung trên. Sau động thái này, lượng “giấy phép con” còn lại của Bộ Công Thương là 541, thay vì số dự trù thuở sơ khai 752 điều kiện.

sau-cat-giam-bo-cong-thuong-van-con-hon-500-dieu-kien-kinh-doanh

Bộ Công Thương giảm 675 điều kiện buôn bán, nhưng vẫn còn 541 điều kiện còn đó gây khó cho tổ chức.

Trong số 27 lĩnh vực nằm trong diện rà soát của lĩnh vực Công Thương có 10 lĩnh vực, nghề không có buộc phải cắt giảm. 17 lĩnh vực, nghề buôn bán buộc phải cắt giảm gồm: xăng dầu; khí; tiền chất thuốc nổ; hóa chất; rượu; thuốc lá; thực phẩm; điện; trợ thời nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; nhượng quyền thương nghiệp; logistic; tiền chất công nghiệp; sở đàm phán hàng hóa; đánh giá thương nghiệp; đa cấp; thương nghiệp điện tử; nguyên liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy).

Cơ quan này cũng khẳng định tới đây sẽ tiếp diễn rà soát để giảm bớt danh mục hàng hóa thuộc diện rà soát chuyên lĩnh vực, bao gồm cả trước chuẩn yn và sau chuẩn yn. Với các hàng hóa buộc phải phải rà soát, Bộ sẽ tăng cường hình thức hậu kiểm và đẩy mạnh việc ứng dụng quy luật chủa quản rủi ro.

Trước đó, báo cáo gửi Tổ công việc Chính phủ của Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, Bộ Công Thương với 1.216 điều kiện buôn bán đang còn đó, là “quán quân” trong số các bộ, lĩnh vực còn nhiều giấy tờ hành chính cản trở hoạt động cung ứng, buôn bán của tổ chức. Phần lớn các điều kiện buôn bán này đang tạo ra rào cản bất hợp lý đối với đầu tư, gia nhập thị phần, khiến cho tránh số lượng tổ chức đăng ký mới, gia tăng giá thành cung ứng, khiến cho nản chí các tổ chức. Do vậy, cả VCCI và CIEM đều kiến nghị Bộ Công Thương cần tiếp diễn cách tân hành chính, cắt giảm tiếp các giấy tờ, trong đó có việc huỷ bỏ 1 số điều kiện buôn bán đối với hàng hóa khí, gạo, rượu và nhà cung cấp logistics.

Anh Minh