Sắp tinh giảm một nửa chi cục thuếBộ trưởng Tài chính vừa ban hành Quyết định số 520 chuẩn y chỉ tiêu sắp đặt, sáp nhập chi cục thuế quận, quận, quận thành chi cục thuế bản đồ thuộc cục thuế tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương.

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2020 bảo đảm chỉ tiêu giảm tối thiểu 50% tổng số các chi cục thuế hiện có trong toàn ngành nghề. Cụ thể, từ nay đến cuối năm 2018 thực hành sắp đặt lại 327 chi cục thuế quận, quận, quận thuộc 63 cục thuế thành 154 chi cục thuế bản đồ (giảm 173 chi cục). Điều này đồng nghĩa với việc hàng trăm lãnh đạo chi cục thuế cũng sẽ bị tinh giảm.

Buổi kê khai thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế. Ảnh: PV.

Buổi kê khai thuế thu nhập tư nhân tại cơ quan thuế. Ảnh: PV.

Trong đó, thực hành ghép 192 chi cục thuế thành 90 chi cục thuế bản đồ (giảm 102 chi cục), hoàn tất trước 1/7/2018. Ngoài ra, thực hành ghép 135 chi cục thuế quận, quận, quận thành 64 chi cục thuế bản đồ (giảm 71 chi cục), hoàn tất trước 1/9/2018.

Năm 2019 thực hành sắp đặt lại 53 chi cục thuế quận, quận, quận của 63 cục thuế thành 25 chi cục thuế bản đồ (giảm 28 chi cục). Năm 2020 thực hành sắp đặt lại 168 chi cục thuế quận, quận, quận của 63 cục thuế thành 78 chi cục thuế bản đồ (giảm 90 chi cục).

Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã khẩn trương ban hành Quyết định số 855 ngày 24/4/2018 thành lập Ban chỉ đạo triển khai, bảo đảm thực hành đề án thành lập chi cục thuế bản đồ theo đúng lịch trình, chỉ tiêu đề ra.

Hiện nhiều cục thuế đã chủ động báo cáo chỉ tiêu sắp đặt, sáp nhập chi cục thuế trên gianh giới tỉnh, thành thị để tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, do sắp đặt lại công ty hệ thống, thực hành tinh giảm biên chế có liên đới đến con người, được triển khai đồng bộ trong thời kì ngắn… nên không khỏi nảy sinh cạnh tranh vướng mắc. Một số cục thuế kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có chỉ dẫn thêm về quy tắc chọn lọc và sắp đặt lãnh đạo chi cục thuế vùng (nhất là vị trí chi cục trưởng); địa điểm đặt trụ sở mới; cơ chế hỗ trợ nhanh nhất đối với cán bộ phải chuyển địa điểm công việc xa nhà; đặc thù là mối quan hệ giữa chi cục thuế vùng với cấp ủy và chính quyền quận, quận, quận, không gây đảo lộn, tác động đến công việc thu ngân sách trên gianh giới.

Thanh Lê