Sắp có hướng dẫn cụ thể về thí điểm xử lý nợ xấuThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành danh mục và cắt cử cơ quan chủ trì soạn thảo 89 văn bản quy định chi tiết 13 luật, quyết nghị được Quốc hội khóa 14 phê chuẩn tại kỳ họp thứ 3.

Theo danh mục, các bộ, ngành nghề được giao soạn thảo 40 nghị định của Chính phủ, 4 quy chế của Thủ tướng và 45 Thông tư để quy định chi tiết thi hành 13 luật, quyết nghị.

sap-co-huong-dan-cu-the-ve-thi-diem-xu-ly-no-xau

Sắp có chỉ dẫn chi tiết về thí nghiệm xử lý nợ xấu. Ảnh: PV.

Trong đó gồm Nghị quyết số 42 về thí nghiệm xử lý nợ xấu của các công ty nguồn vốn vay; Luật chủa quản ngoại thương; Luật hỗ trợ công ty nhỏ và vừa; Luật chủa quản, tiêu dùng của cải công; Luật trợ giúp pháp lý; Luật du hý; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật tuyến phố sắt; Luật vệ binh; Luật chủa quản, tiêu dùng vũ khí, nguyên liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật thủy lợi; Luật chuyển giao khoa học; Luật phận sự hoàn trả của Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Thủ tướng giao chủ trì soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19 về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý của cải của công ty nguồn vốn vay Việt Nam (VAMC). Việc ban hành Thông tư này nhằm quy định chi tiết Nghị quyết số 42 về thí nghiệm xử lý nợ xấu của các công ty nguồn vốn vay.

Trên thực tiễn, Nghị quyết 42 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8. Tuy nhiên, do chưa có chỉ dẫn chi tiết nên 1 tháng qua, các công ty nguồn vốn vay cũng chỉ mới triển khai 1 cách “dè chừng”.

Trong đó, khai mạc cho việc thu giữ của cải để xử lý nợ theo Nghị quyết 42 phải nói đến động thái của VAMC thu giữ công trình cao ốc Sài Gòn M&C trên tuyến phố Tôn Đức Thắng, huyện 1, TP HCM vào cuối tháng 8.

Những ngày sau, Agribank, Techcombank… cũng tuần tự ban bố việc thu giữ 1 số của cải cam đoan để xử lý nợ vay.

Thanh Lê