Sacombank ưu đãi người dùng dịch vụ ngân hàng điện tử

Từ nay đến hết ngày 31/3/2018, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Năm mới lì xì kiểu mới” cho quý khách tư nhân sử dụng nhà cung cấp nhà băng điện tử Sacombank eBanking, bao gồm Internet Banking, vận dụng Mobile Banking App và Mobile Banking Web.

Theo đó, Sacombank tặng 79.000 đồng cho 3.979 quý khách mở mới trương mục trả tiền, đăng ký nhà cung cấp nhà băng điện tử, đăng nhập lần đầu và thực hành thành công đàm phán chuyển tiền nhận bằng di động hoặc chuyển tiền đến thẻ Visa, Mastercard. Tặng 68.000 đồng cho 3.979 khách mở trương mục trả tiền trước năm 2018, đăng nhập lần đầu nhà cung cấp nhà băng điện tử và thực hành thành công đàm phán chuyển tiền nhận bằng di động hoặc chuyển tiền đến thẻ Visa, Mastercard.

Vào ngày 25/2/2018 (ngày vía Thần tài), Sacombank tặng 390.000 đồng cho 39 quý khách mở mới trương mục trả tiền và đăng ký nhà cung cấp nhà băng điện tử trong năm 2018 thực hành thành công đàm phán với trị giá từ 3 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, từ ngày 26/2 đến 31/3/2018, mỗi tuần nhà băng tặng 500.000 đồng cho 10 quý khách có tổng số lượng đàm phán chuyển tiền – nhận bằng di động và chuyển tiền đến thẻ Visa, Mastercard cao nhất tối thiểu 10 đàm phán với tổng trị giá từ 1 triệu đồng trở lên.

Chuyển tiền – nhận bằng di động là nhà cung cấp hỗ trợ người sử dụng chuyển tiền từ tài khoản, thẻ tín dụng phê chuẩn Internet Banking hoặc Mobile Banking hay ATM. Người được nhận tiền chỉ cần đến bất kỳ ATM nào của Sacombank để nhận tiền với các thao tác thuần tuý.

Chuyển tiền đến thẻ Visa, Mastercard là nhà cung cấp dành cho đa số quý khách có trương mục hoặc thẻ mở, phát hành tại Sacombank. Người sử dụng có thể trả tiền, chuyển tiền, nạp tiền đến đa số thẻ nguồn đầu tư, thẻ trả tiền và thẻ trả trước Visa, Mastercard phát hành tại Việt Nam bằng cách nhập nguồn tin số thẻ thụ hưởng vào vận dụng chuyển tiền trên Internet Banking, Mobile Banking.

Minh Trí