Sacombank tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu trong năm 2018Theo ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Sacombank, trong năm 2018 ngân hàng sẽ phải đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu theo đề án. Bên cạnh đó, ngân hàng tăng cường sức cạnh tranh bằng kế hoạch dị biệt hóa, hài hòa với kế hoạch tối ưu hóa mức giá và mở mang quan hệ phối hợp, liên kết với các tổ chức nguồn hỗ trợ và các định chế vốn đầu tư khác trong và ngoài nước.

“Quan điểm của chúng tôi là quản trị ngân hàng phải sáng tỏ, từng bước ứng dụng các chuẩn mực Basel II, khắc phục dứt điểm sở hữu chéo, phổ biến hóa cơ cấu cổ đông, tiết giảm mức giá hợp lý, gia tăng lợi ích cho cổ đông, nhà đầu tư”, ông Minh nhấn mạnh.

Sacombank tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu trong năm 2018

Ông Minh cũng cho biết trong những ngày vừa qua, cổ phiếu Sacombank đạt thanh khoản tốt. Ngoài đà tăng chung của thị phần thì việc tăng giá cổ phiếu mô tả niềm tin của nhà đầu tư đối với hoạt động và tiềm năng tăng trưởng của ngân hàng.

“Khi nhà đầu tư bằng lòng trả giá cao cho 1 cổ phiếu, không có nghĩa là hiện nay tổ chức ăn nên khiến cho ra nhưng có thể là do triển vọng vững mạnh của tổ chức trong mai sau”, ông Minh nhìn nhận.

Chính điều đó cũng có thể tạo nên sức ép với tổ chức trong việc bảo đảm kế quả buôn bán, lợi nhuận tăng trưởng sao cho thích hợp với kỳ vọng của nhà đầu tư. Nếu tổ chức không mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, họ sẽ rời bỏ và cổ phiếu sẽ giảm mất sức quyến rũ trên thị phần. Sau này việc phát hành tăng vốn sẽ cạnh tranh, tác động đến hoạt động buôn bán.

Kết thúc năm 2017, năm trước hết hoạt động theo đề án tái cơ cấu đã được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước ưng chuẩn, Sacombank đạt những kết quả khả quan. Tổng của cải tăng 11% so với đầu năm lên hơn 368.600 tỷ đồng, tổng vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 325.200 tỷ đồng, tăng 11,5%, dư nợ nguồn hỗ trợ gần 225.600 tỷ đồng, vượt 12,5%. Tổng thu nhập ở mức 8.200 tỷ đồng, cao hơn 33% so với năm trước, tạo nguồn lực vốn đầu tư để xử lý các tồn đọng. Thu nhà sản xuất năm 2017 ở mức 2.624 tỷ đồng, trong đó thu nhà sản xuất truyền thống tăng 27,5% so với năm trước. Ngân hàng đã xử lý hơn 19.000 tỷ đồng nợ xấu và của cải tồn đọng.

Minh Trí