Sacombank tập trung phát triển ngân hàng số trong 2018Đây là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) cho năm 2018, được san sẻ tại Đại hội cổ đông thường niên vừa diễn ra ở TP HCM.

Theo đó, Sacombank quy tụ thực hành các nhiệm vụ xung yếu. Trong đó bao gồm bám sát đề án tái cơ cấu sau sáp nhập, kiện toàn hệ thống tổ chức, đề cao sự thông minh trong buôn bán, tăng trưởng nhanh quy mô tổ chức ưng chuẩn triển khai nhanh công việc tái sắp xếp màng lưới, đẩy mạnh lớn mạnh toàn diện tại các tổ chức con, ngân hàng con. Bên cạnh đó, ngân hàng chú trọng đầu tư khoa học, quy tụ lớn mạnh ngân hàng số và hàng hóa nhà cung cấp có hàm lượng khoa học cao.

Năm 2018, ngân hàng dự trù tổng của nả 430.900 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động 399.100 tỷ đồng, tổng dư nợ nguồn đầu tư 255.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.838 tỷ đồng, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% và bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định.

Tại Đại hội, ông Võ Văn Thuần – Phó cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng TP HCM phát biểu chỉ đạo, trong thời kì tới, Sacombank cần thực hành trang nghiêm phương án tái cơ cấu theo đề án được Ngân hàng Nhà nước ưng chuẩn.

“Xây dựng chiến lược buôn bán thích hợp với điều kiện ngân hàng và kinh tế từng địa phương, bảo đảm an toàn, hiệu quả, tránh rủi ro. Nhà băng cần tiếp diễn tạo sự đồng thuận trong HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành cùng toàn thể cán bộ viên chức, đồng thời củng cố niềm tin của cổ đông và các thành phần kinh tế để tạo động lực lớn mạnh”, ông Võ Văn Thuần nhắc.

Cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra hôm 20/4.

Cổ đông biểu quyết ưng chuẩn các tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra hôm 20/4.

Theo báo cáo nguồn vốn hiệp lực quý I/2018, Sacombank có tổng của nả hơn 381.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm, cấu trúc danh mục của nả tiếp diễn có sự chuyển biến hăng hái.

Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 345.000 tỷ đồng, tăng 5,9% so với đầu năm. Cơ cấu nguồn đầu tư tiếp diễn theo định hướng phân tán, cho vay quý khách hơn 229.000 tỷ đồng, tăng 2,9% so với đầu năm. Tổng thu nhập thuần đạt hơn 2.300 tỷ đồng, mức giá điều hành được kiểm soát chặt chẽ. Lợi nhuận trước thuế khả quan với 504 tỷ đồng, tương đương 27,4% chiến lược năm.

Song Minh